Niels Jørgen Hansen, administrerende direktør, Tekniq Arbejdsgiverne.
Niels Jørgen Hansen, administrerende direktør, Tekniq Arbejdsgiverne.

I forsøget på at hjælpe elbranchen gennem den øjeblikkelige coronakrise har Tekniq Arbejdsgiverne og Dansk Elforbund indgået en ordning, som indebærer, at virksomhederne frem til den 17. april kan hjemsende medarbejdere uden varsel i en bestemt periode. I perioden skal medarbejderne ikke have løn, men er berettigede til dagpenge.

– Det giver virksomhederne mulighed for at få lidt ”luft” i den helt usædvanlige og hårdt pressede situation, vi står i netop nu, siger Niels Jørgen Hansen, administrerende direktør hos Tekniq Arbejdsgiverne, i en pressemeddelelse.

Hjemsendelse uden varsel kan ske i de tilfælde, hvor arbejdet standses for at mindske udbredelse af coronavirussen. Det gælder, uanset om standsningen skyldes offentlige påbud eller en kundes individuelle beslutning som følge af coronasituationen.

– Medarbejderne har så den sikkerhed, at der i hjemsendelsesperiode ikke kan ske afskedigelser begrundet i arbejdsmangel som følge af coronakrisen, siger Niels Jørgen Hansen.

Det vil dog fortsat være muligt at foretage afskedigelse af andre årsager – med sædvanligt varsel.

Den enkelte virksomhed kan selv iværksætte hjemsendelsen, men hvis der er en tillidsrepræsentant på virksomheden, skal vedkommende orienteres inden hjemsendelsen.

– På denne måde kan virksomhederne forhåbentlig undgå at opsige dygtige medarbejdere, som der bliver brug for igen, når vi kommer ud af den aktuelle krise. Samtidig så rummer aftalen den fleksibilitet, at hjemsendte medarbejdere kan kaldes tilbage på arbejde, hvis behovet for arbejdskraft øges, siger Niels Jørgen Hansen.

Når situationen normaliseres, og hjemsendelsesperioden ophører, er virksomheden forpligtet til at tage de hjemsendte medarbejdere tilbage, inden de ansætter udefrakommende medarbejdere. De hjemsendte medarbejdere, der vender tilbage, opretholder deres hidtidige anciennitet og hidtidige ansættelsesbetingelser.

Tekniq Arbejdsgiverne arbejder forsat på at indgå aftaler om hjemsendelse på organisationens øvrige overenskomstområder.