Arkitektkonkurrence om nationalt kyst- og lystfiskercenter på havnen i Assens. Foto: Claus N. Larsen / Assens Kommune.
Arkitektkonkurrence om nationalt kyst- og lystfiskercenter på havnen i Assens. Foto: Claus N. Larsen / Assens Kommune.
AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Det kommende nationale kyst- og lystfiskercenter skal bygges mellem industri og moderne byfornyelse på Assens Havn.

Centeret til omkring 75 millioner kroner er finansieret af A.P. Møller Fonden, Nordea-fonden, staten og Assens Kommune.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse i anledning af, at programmet for arkitektkonkurrencen om kyst- og lystfiskercentret i dag er blevet offentliggjort.

Frem til den 23. februar 2024 kan alle de hold, som ønsker at komme i betragtning i udbudsprocessen melde sig på banen.

Den 13. marts får fire hold så besked om, at de får mulighed for at byde ind med deres bud på opgaven, og til juni vælger bedømmelseskomitéen, hvem der vinder arkitektkonkurrencen og dermed opgaven.

– Vi glæder os meget til at se de forskellige teams bud på, hvordan man skaber en sanselig attraktion med rum til leg, fordybelse og refleksion. Et center, som også skal stå som et miljøbevidst vartegn og en institution, som bliver centrum for arbejdet for en bedre fremtid for vores vandnatur, fortæller formand for bedømmelseskomiteen og borgmester i Assens Kommune, Søren Steen Andersen.

Kyst- og Lystfiskercenteret i Assens udspringer af den nationale strategi for kyst- og lystfiskeri, som Assens Kommune er tovholder på.

Om det kommende kyst- og lystfiskercenter i Assens

 • På finansloven i 2018, blev der afsat 32 millioner kroner til den nationale strategi for kyst- og lystfiskeri.
 • Assens Kommune er tovholder på at føre strategien ud i virkeligheden.
 • Ud af de 32 millioner kroner, er de 22 millioner kroner øremærket til at etablere et kyst- og lystfiskercenter.
 • Opførelsen af Centeret forventes at beløbe sig til 70-75 millioner kroner samt diverse følgeinvesteringer og allerede afholdte udgifter.
 • Assens Kommunes Byråd har afsat 15 millioner kroner til opførelsen af Centeret. Den resterende økonomi finansieres med 25 millioner kroner i støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og 19 millioner kroner i støtte fra Nordea-fonden.

Tidsplan for arkitektkonkurrence

 • Den 25. januar: Udbudsmaterialet offentliggøres på udbudsportal.
 • Den 23. februar: Alle teams, der ønsker at medvirke i udbuddet, giver sig til kende.
 • Den 13. marts: De tre teams, som er udvalgt til at kunne komme med forslag til opgaveløsningen offentliggøres.
 • Juni 2024: Bedømmelseskomitéen vælger vinderen af arkitektkonkurrencen.

Bedømmelseskomitéens medlemmer

 • Søren Steen Andersen, Borgmester, Assens Kommune
 • Søren Thomsen, Viceborgmester, Assens Kommune
 • Poul Erik Svendsen, Formand for Social- og Ældreudvalget, Assens Kommune
 • Mads Lebech, Direktør, A.P. Møller Fonden
 • Pernille Illum, Fondsrådgiver, A.P. Møller Fonden
 • Fagdommer, arkitekt, som primært vil fokusere på byggeriet
 • Fagdommer, landskabsarkitekt, som primært vil fokusere på den overordnede plan samt faciliteternes placering, udformning samt sammenkoblingen mellem havnen og byen.
 • Fagdommer, ingeniør, som primært vil fokusere på sikring af eksisterende kajanlæg samt udformning af nyt moleanlæg og faciliteter.

(Fagdommere vil blive udmeldt efter prækvalifikationsfasen).

Kilde: Assens Kommune.