Gammel jernlade i Assens må lade livet for boligbyggeri

Ved Plums Købmandsgård i Assens skal en gammel jernlade rives ned for at gøre plads til et byggeprojekt med 26 nye boliger.

Politikerne i Assens Kommune besluttede i september 2021 at igangsætte arbejdet med en ny lokalplan for det bevaringsværdige kulturmiljø ved Plums Købmandsgård i Assens.

Der ligger nu et lokalplanforslag klar til at blive sendt i offentlig høring henover sommerferien. Lokalplanen skal give mulighed for, at der i anden etape af udviklingen af området kan bygges 26 boliger i et-tre etager.

Ifølge Fyens.dk betyder det også, at ”jernladen” i Plums Købmandsgård er dømt til nedrivning. Laden har ifølge avisen spændt ben for udviklingen af området.

Sådan kan nybyggeri på grunden, hvor jernladen ligger, komme til at se ud. Skitse fra lokalplanen.
Sådan kan nybyggeri på grunden, hvor jernladen ligger, komme til at se ud. Skitse fra lokalplanen.

Palle Johansen, der er blandt investorerne, fortæller til Fyens.dk, at investorerne gennem to-tre år har arbejdet på at få lov til at fjerne jernladen, som han betegner som “helt ubrugelig”.

– Der kommer en erstatning for jernladen, der læner sig op ad de bygninger, der har været dernede, så man kan se aftrykket fra gamle dage. Selvom man bygger nyt, kan man godt læne sig op ad den stil, der har været, så der ikke bare kommer helt moderne bygninger op, siger Palle Johansen til Fyens.dk.

Området er udpeget som et særligt bevaringsværdigt kulturmiljø i Assens Kommunes Kommuneplan, og kulturmiljøet er ligeledes beskrevet i fredningsteksten for den gule træ-lade, der ifølge kommunen dominerer oplevelsen af kulturmiljøet som den største og mest markante bygning.

Eksempel på muligt nyt boligbyggeri i området omkring Plums Købmandsgård i Assens.
Eksempel på muligt nyt boligbyggeri i området omkring Plums Købmandsgård i Assens. Visualisering fra lokalplanen.

Siden kulturmiljøet blev udpeget som særligt bevaringsværdigt, er flere af bygningerne i området nedrevet, herunder ”hestestalden”.

Samtidigt er jernladen ifølge kommunen i en så dårlig teknisk forfatning, at det ikke skønnes realistisk at bevare den.

Ifølge Fyens.dk skal der bygges fire-fem ejerboliger, hvor jernladen ligger. De resterende boliger i området opføres som lejeboliger.

Lokalplanen “definerer nogle arkitektoniske spilleregler for hvordan ny bebyggelse, der erstatter væsentlige historiske bygninger i området kan erstattes med nyt byggeri der nyfortolker, og fastholder områdets karaktertræk og rumlige sammenhæng”, fremgår det af et referat fra det seneste møde i Miljø-, Teknik- og Planudvalget.