Landskabet mellem Assens og Odense. Foto: Assens Kommune.
Landskabet mellem Assens og Odense. Foto: Assens Kommune.

Ifølge Assens Kommune er arbejdet med en ny helhedsplan for landskabet mellem Assens og Odense nu sat i gang.

Og der er kamp om arealerne i det åbne land, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Der skal både tænkes på klimatiltag, biodiversitet, grundvandbeskyttelse, landbrug, miljø, natur og livskvalitet, understreger kommunen.

– Derfor er det vigtigt, at vi tænker helhedsorienteret og tænker flere formål ind i planlægningen, når vi kigger på, hvilke arealer i det åbne land, der for eksempel kan indgå i den grønne omstilling. Vi vil gerne udvikle landskabet i samarbejde med borgere og lodsejere, så de også får gavn af projekterne, udtaler formand for Miljø, Teknik og Planudvalget i Assens Kommune, Jens Jakobsen (V).

I løbet af 2024 vil Assens Kommune og Odense Kommune i samarbejde med eksperter fra Københavns Universitet og rådgivningsvirksomheden Urland udarbejde en helhedsplan for landskabet.

Strategisk planlægning af vores arealer er afgørende for, at vi løser de store samfundsudfordringer, vi har på klima- og biodiversitetsområdet. Det er vigtigt, at vi planlægger på en måde, som vender tabet af natur og balancerer smukke, grønne og produktive landskaber med attraktive erhvervs- og bosætningsmuligheder i landdistrikterne, udtaler Helga Grønnegaard, der er projektchef hos Urland.

Læs også: Trio køber del af gammel sukkerfabrik i Assens

Projektet er et af de første 11 pilotprojekter i Plan 22+, som er en indsats, igangsat og finansieret af et partnerskab mellem Plan- og Landdistriktsstyrelsen og Realdania. Plan 22+ skal undersøge og vise, hvordan fysisk planlægning kan bidrage til at indfri klimamålsætninger, samtidig med at der sikres rammer for at udvikle velfungerende byer og landområder med høj livskvalitet for mennesker.

Som en del af projektet skal landskaberne inden for projektområdet, vurderes med fokus på, hvilke områder der skal bevares, som de er i dag, og hvilke områder der kan få en anden karakter. Det kunne eksempelvis være etablering af vådområder, skovrejsning og opstilling af grønne energianlæg.

Det skal dog først afklares i samarbejde med borgere, foreninger og lodsejere, understreger Assens Kommune.

Næste skridt er et lodsejermøde og to borgermøder, som vil være en kombination af faglige oplæg og indledende borgerdrøftelser, om idéer og ønsker til helhedsplanen.

De første to borgermøder

  • 19. marts 2024 klokken 19.00-21.00 i Brylle Forsamlingshus
  • 3. april 2024 klokken 19.00-21.00 i Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter

For de borgere og lodsejere, der har særlig interesse i at bidrage til planen efterfølgende, vil der frem imod sommerferien blive afholdt yderligere tre workshops, hvor der arbejdes videre med vision, plan og mulige projekter indenfor planområdet.

Kilde: Assens Kommune.