Foto: Assens Kommune.
Foto: Assens Kommune.

Fredag den 3. maj 2024 indvies et nye naturområde i Strandby, der ligger syd for Haarby.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Assens Kommune.

– Med vådområdet i Strandby demonstrerer vi, hvordan man i tæt samarbejde med lodsejere, lokalforening og museer kan tænke forbedringer af klima, miljø, biodiversitet og kulturhistorie ind i ét og samme projekt, og samtidig skaber vi helt nye oplevelsesmuligheder i lokalområdet, fortæller Søren Steen Andersen (V), borgmester i Assens Kommune.

Natur- og vådområdet fjerner kvælstof, så Helnæsbugtens og Lillebælts tilstand forbedres, det højner biodiversiteten og giver samtidig plads til naturoplevelser, friluftsliv og formidling af kulturhistorien.

Strandby ligger syd for Haarby lige ud til Helnæsbugten, og Lillebæltsstien går på tværs af området.

Det nye naturområde er lavet i samarbejde med lodsejere, som har ønsket, at det var muligt at naturområdet kunne bruges af lokalbefolkningen og andre besøgende til forskellige formål.

Derfor er der etableret shelter, toiletforhold, madpakkehus, hegn, trampestier og en lang boardwalk over det mest våde område, så interesserede har mulighed for at gå i området.

Samtidig er områdets Valkyriesti forbundet til den eksisterende Lillebæltsti i Assens Kommune. På sigt arbejdes der på, at det også bliver muligt at gå på en sti imellem Haarby og Strandby.

Området rummer ifølge Assens Kommune mange arkæologiske fortællinger om, hvordan potteskår, jernnagler, glasperler og jernslagger har afsløret, hvordan vikinger har opholdt sig ved Helnæsbugten for at bygge og vedligeholde langskibe, der skulle på handels- og krigstogt i ind- og udland.

Strandbyprojektet fjerner årligt tre tons kvælstof til Helnæsbugten, hvilket bidrager til bedre vandmiljø og vilkår for dyr og planter under vandoverfladen i fjorden. Det reducerer også udledningen af CO2 med cirka 184 tons årligt, og derudover er der skabt markant bedre vilkår for biodiversiteten i hele naturområdet.

I samarbejde med lodsejerne er der sat hegn op, så området kan blive afgræsset af kvæg. Det skal sikre en naturlig vedligeholdelse, så der kan komme lys ind i området, så naturlige planter får mulighed for at udvikle sig til gavn for biodiversiteten generelt.

Jordfordeling er nøglen

Nøglen til, at projektet nu løser så mange forskellige samfundsmæssige udfordringer, er det unikke samarbejde mellem en lang række velvillige lodsejere, Landbrugsstyrelsen og Assens Kommune omkring jordfordeling og synergi tiltag i området.

– Jordfordeling går i sin enkelthed ud på, at jordfordelingsplanlæggeren i samarbejde med lodsejer og kommune forsøger at finde en løsning, hvor landmændenes jord kan indgå i projektet, og hvor landmændene eventuelt tilbydes anden jord, som erstatning for de marker, de afstår, fortæller teamleder i Landbrugsstyrelsen, Jesper Graversen.

Du kan også deltage i indvielsen

Indvielsen af det nye område finder sted fredag den 3. maj 2024 klokken 12.30 – 14.00.

Her vil området blive indviet af Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen (V), borgmester i Assens Kommune, Søren Steen Andersen (V), og formand for Miljø, Teknik og Planudvalget i Assens Kommune, Jens Jakobsen (V).

Derefter vil projektleder fra Assens Kommune, Jannik Seslef, fortælle og vise rundt i området. Der sluttes af ved shelteret med kaffe og brunsviger.

Mødestedet er på parkeringspladsen, Nabben 12 i Haarby. Det vil blive markeret med flag, så det er nemt at finde.

Kilde: Assens Kommune.