Niras og Atkins skal sammen stå for totalrådgivningen af en ny jernbane over Vestfyn. Her ses et af Niras tidligere projekter, Ringsted-Femern forbindelsen. Foto: PR.
Niras og Atkins skal sammen stå for totalrådgivningen af en ny jernbane over Vestfyn. Her ses et af Niras tidligere projekter, Ringsted-Femern forbindelsen. Foto: PR.

Mellem Odense Vest og Kauslunde øst for Middelfart anlægges de kommende år en ny dobbeltsporet og elektrificeret jernbane på cirka 35 kilometer. Med en mere direkte linjeføring end den eksisterende jernbane bliver det muligt for persontog at køre med 250 kilometer i timen, så rejsetiden mellem Odense og Aarhus nedbringes til en time, skriver Niras i en pressemeddelelse.

Niras har tidligere gennemført tilsvarende store projekter som eksempelvis Ringsted-Femern jernbaneprojektet.

– Niras var ansvarlig for projekteringen af opgradering af jernbanen på Lolland og Falster til en dobbeltsporet elektrificeret bane til 200 kilometer i timen, hvilket omfattede alle anlægs-, baneteknik- og miljøfag. Vi har opbygget et meget fagligt stærkt jernbaneteknisk miljø, som vi naturligvis vil trække på under Vestfyn projektet, siger Jan Kragerup, der er projektdirektør i Niras, i meddelelsen.

Niras og Atkins skal sammen udføre projekteringen af både jernbane og de skærende veje. Projektet omfatter også projektering af cirka 3,4 kilometer motorvej og en enkelt bro i forbindelse med Fynske Motorvej (E20) syd om Odense, der skal udvides på strækningen vest for den eksisterende jernbane.

Vejdirektoratet er bygherre på det samlede anlægsprojekt og anlægsmyndighed på jernbaneprojektet, som udføres i samarbejde med Banedanmark. Derudover er Energinet anlægsmyndighed for omlægning af en eksisterende naturgasledning på strækningen.

Det samlede anlægsprojekt budgetteres til 4,9 milliarder kroner. Den nye jernbane forventes at kunne tages i brug ultimo 2028.

Carsten Heine Lund, der er direktør for Infrastruktur i Niras, understreger, at det stærke partnerskab mellem Atkins og Niras er afgørende for en succesrig gennemførelse af projektet.

– Niras og Atkins har allerede arbejdet på flere store projekter sammen. Det vidner om vores meget fine samarbejde, at vi sammen har vundet dette projekt. Atkins har nogle meget stærke kompetencer, som Niras supplerer med vores egne eksperter inden for eksempelvis miljø og digitalisering. Så tilsammen kan vi stå for alle facetter i selv så store projekter som jernbanen over Vestfyn, understreger Carsten Heine Lund.

Fakta om projektet

• Anlæg af en ny cirka 35 kilometer lang dobbeltsporet og elektrificeret jernbane til 250 kilometer i timen over Vestfyn mellem Odense Vest og Kauslunde.
• Interimsmotorvej hvor den nye bane krydser den eksisterende motorvej og vejprojekt for de skærende veje og stier for baneprojektet.
• Anlæg af to udfletningsanlæg: Et ved Kauslunde og et ved Holmstrup-Odense.
• Vejprojekt for udbygning af cirka 3,4 kilometer motorvej syd om Odense, etablering af ét nyt tilslutningsanlæg og nedlægning af ét tilslutningsanlæg.