Mads Váczy Kragh, direktør i Erhvervshus Sjælland. Foto: PR.
Mads Váczy Kragh, direktør i Erhvervshus Sjælland. Foto: PR.

Ifølge en pressemeddelelse fra Erhvervshus Sjælland er de 54,5 millioner kroner er givet til Erhvervsfyrtårnet for bæredygtigt byggeri og erhvervsudvikling med afsæt i Femern-Bælt forbindelsen.

Erhvervshus Sjælland står bag indsatsen i samarbejde med Erhvervsskolerne i hele region Sjælland med CELF fra Lolland Falster i spidsen, erhvervsklyngerne We Build Denmark og Odense Robotics, Femern Belt Development samt vidensinstitutionerne DTU, Zealand, RUC og Teknologisk institut.

– Vi står overfor en kæmpe udfordring med den grønne omstilling i bygge-anlægsbranchen, som er en af de største udledere af CO2. Og i Region Sjælland har vi en særlig position med et af verdens største anlægsprojekter, Femern-forbindelsen. Med de nye midler kommer vi de næste tre år til at booste indsatsen for, at erfaringerne som opbygges omkring bæredygtige byggeri, særligt i større skala, kommer ud at leve, fortæller Mads Váczy Kragh, som er direktør i Erhvervshus Sjælland.

Hos We Build Denmark, national vidensklynge for byggeri og anlæg, som blandt andet haren afdelinger i Næstved og Rødby ser man meget frem til, at få lov at fortsætte indsatsen omkring øget innovation sammen med virksomheder indenfor bæredygtig anlæg og megainfrastruktur.

– Vores anlægsbranche skal på rekordtid omstille sig. Grøn omstilling revolutionerer branchen. Og med de nye midler til Femern-fyrtårnet kommer vi til at booste indsatsen, udtaler Christina Melvang, direktør i We Build Denmark.

Indsatsen i Erhvervsfyrtårnet er givet til to centrale ben i relation til bygge-anlægsbranchen. Et ben som har fokus på Innovation, som We Build Denmark er lead på. Og et ben omkring uddannelse og kompetenceudvikling, som erhvervsskolen CELF i Nykøbing kommer til at være lead på i samarbejde med en række andre erhvervsskoler og vidensinstitutioner.

– VI står jo i en situation, hvor vi både mangler faglært arbejdskraft og samtidig skal uddanne til nogle nye ting i bygge-anlægsbranchen. Grøn omstilling kræver mere og andet af fremtidens medarbejdere. Og det er her, vi blandt andet sætter ind med fyrtårnet, fortæller Michael Bang, direktør i CELF.

Partnerskabet omkring kompetenceudvikling og uddannelse er bredt forankret blandt vidensinstitutioner.

– Indsatsen er bredere end bare os i erhvervsskolerne. Vi arbejder sammen med Zealand som har bygningskonstruktører og helt op til DTU, som uddanner ingeniører og har forskning i verdensklasse på området. Det er virkelig et stærkt partnerskab, som kommer til at gøre en kæmpe forskel, udtaler Michael Bang fra CELF.

Begge indsatser styrker Fehmarn Innovation Link – et Videns og læringscenteret, som åbnede sidste år i Rødby Havn

Midlerne kommer fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og er fordelt på 24,4 millioner kroner til innovationsindsatsen og 30 millioner kroner til uddannelse og kompetenceudvikling. Midlerne er strukturfondsmidler fra EU’s regionalfond og Socialfond Plus.

Erhvervsfyrtårnet for bæredygtigt byggeri og erhvervsudvikling med afsæt i Femern Bælt forbindelsen er ét af otte lokale erhvervsfyrtårne, som skal være med til at styrke dansk vækst og beskæftigelse rundt i landet og understøtte udviklingen af de danske styrkepositioner.