Det seneste år er udbuddet af kontorlokaler i Region Sjælland faldet med 43 procent, og virksomheder. Ikke siden 2007 har der været så få lokaler at vælge imellem, viser nye data fra Ejendomstorvet.dk.

– For fire kvartaler siden var der udbudt 93.000 kvadratmeter kontorarealer i hele regionen – det er dykket kraftigt til 53.000 eller det laveste, vi har registreret i 15 år. Vi skal tilbage til tiden lige før finanskrisen for at finde lavere udbud af kontorer. Faldet i udbuddet har været kraftigst i Vest- og Sydsjælland, hvor det aktuelle udbud blot svarer til 2,4 procent af områdets kontorarealer. I Østsjælland med 3,7 procent er der lidt mere at vælge imellem, men begge områder har markant lavere udbud end landsgennemsnittet på 5,4 procent, udtaler Jakob Wegener, der er administrerende direktør for Ejendomstorvet.dk, i en pressemeddelelse.

Ejendomstorvet.dk har lige nu et udbud på lige knap 8.000 lejemål og ejendomme på landsplan, hvoraf omkring 2.940 er kontorlokaler. Af dem ligger 192 i Region Sjælland, fordelt med 121 i Vest- og Sydsjælland og 71 i Østsjælland.

På kommuneniveau er der mest at vælge imellem i Roskilde med 35 udbudte lokaler, i Holbæk med 30 og Slagelse med 24. I en stor industrikommune som Kalundborg er der blot udbudt fem lokaler lige nu, i Sorø kun to, i Solrød et enkelt og i Stevns slet ingen.

– Der er stor efterspørgsel på kontorer, fordi virksomhederne har travlt, og beskæftigelsen er rekordhøj. I vores region spiller det ind, at der ikke er blevet bygget meget nyt siden finanskrisen – modsat i København og andre store byer. Dog har Roskilde og især Køge haft kontorbyggeri, og derfor er udbuddet lidt større i Østsjælland. Men vi er selv på vej med nogle større udlejninger, siger John Borrisholt, partner og direktør i EDC Erhverv Poul Erik Bech Sjælland med afdelinger i Køge, Næstved, Roskilde og Slagelse samt et ret nyt kontor i Holbæk.

EDC Erhverv-mægleren tilføjer, at mange udlejere er blevet villige til at investere i at opgradere ældre kontorlokaler. Det gælder eksempelvis en fraflyttet domicilejendom fra 1992 på Ringstedvej i Roskilde.

– I 2021 har vi nærmest ingen fremvisninger, men ejeren – en pensionskasse – har nu istandsat ejendommen, som samtidig er omdannet til flerbrugerhus med plads til 10-12 lejere. I år har vi på kort tid fået udlejet en stor del af de 8.000 kvadratmeter, siger John Borrisholt fra EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Også en anden erhvervsmæglerkæde peger på lokale årsager til det lave udbud.

– De seneste fire-fem år har staten udflyttet en del styrelser og andre arbejdspladser. Det har for eksempel Holbæk, Korsør, Ringsted og Slagelse nydt godt af. Et af de seneste eksempler er, at Slagelse får et nyt skattecenter med omkring 150 arbejdspladser på Ndr. Ringgade. Desuden er der nedlagt en del kontorarealer i midtbyerne. For eksempel har Kalundborg ændret en lokalplan, som forbød boliger på 1. sal i centralt beliggende ejendomme. Da vi selv flyttede fra 1. sal i midtbyen i Slagelse til Sorøvej, så kom der to boliger i vores tidligere kontorer, fortæller Henrik Nikolajsen, partner og administrerende direktør for Nordicals Sjælland med afdelinger i Køge, Næstved, Roskilde og Slagelse.

Nikolajsen fra Nordicals fremhæver, at udlejere kan få højere lejeindtægt fra boliger end kontorer, ligesom risikoen for at stå med tomme lokaler normalt er mindre. Ydermere har de fleste centrale byejendomme en alder, der gør det sværere at leve op til dagens kontorkrav om eksempelvis belysning, indretning og ventilation.

De 17 kommuner i Region Sjælland har i alt 7,3 procent af landets samlede kontorarealer – svarende til 1,9 millioner kvadratmeter, fordelt med 1,3 millioner kvadratmeter i Vest- og Sydsjælland og lige knap 600.000 kontorkvadratmeter i Østsjælland.