Boligkvarter med 55 lejligheder og rækkehuse i Store Heddinge på tegnebrættet

Ejendomsudvikler står bag planen om et nyt boligområde med lejligheder og rækkehuse mellem Vestergade og Chr. Richtersgade i Store Heddinge.

Nyt boligkvarter mellem ellem Vestergade og Chr. Richtersgade i Store Heddinge er på tegnebrættet. Foto fra lokalplanen.
Nyt boligkvarter mellem ellem Vestergade og Chr. Richtersgade i Store Heddinge er på tegnebrættet. Foto fra lokalplanen.

Et flertal af politikerne i kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune besluttede den 25. april at vedtage et kommuneplantillæg og en ny lokalplan for et nyt boligområde ved ved Vestergade 11 i Store Heddinge.

Området er i dag udlagt som grønt område, men det har tidligere været brugt til nyttehaver, og gennem årene har der blandt andet været forslag om andre typer boligkvarterer og anlæggelse af maskinstation.

Med den nye lokalplan udlægges området til et nyt boligområde med navnet Gardes Have. Der skal efter planen bygges både etageboliger og rækkehuse.

– Det er jo et stort område, der ligger inde bagved Vestergade. Og dem, der har besøgt det, kan se, at det er faktisk ret meget plads, der er derinde bagved, som man ikke umiddelbart ser, når man har gået tur i Store Heddinge, sagde formand for Udvalget for Plan, Miljø og Teknik, Flemming Petersen (V), på kommunalbestyrelsesmødet.

Planområdet omfatter således Vestergade 11 og Vestergade 19 samt et stort ubebygget areal omgivet af baggårde og baghaver til bebyggelsen langs Vestergade, Elisabethsvej, Chr. Richtersgade og Rengegade.

De eksisterende forhuse på Vestergade er opført i 1,5-2,5 etager. Forhusene må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres med hensyn til bygningsvolumen, tagbeklædning, facade, vinduer og døre, porte samt farver og lignende uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Nyt boligkvarter mellem ellem Vestergade og Chr. Richtersgade i Store Heddinge er på tegnebrættet. Illustrationsplan fra lokalplanen.
Nyt boligkvarter mellem ellem Vestergade og Chr. Richtersgade i Store Heddinge er på tegnebrættet. Illustrationsplan fra lokalplanen.

De vil derfor blive bevaret og indrettet med i alt 10 lejligheder, mens der i stueetagen kan etableres erhverv i form af eksempelvis caféer, kontorer, frisører og lignende.

Samlet kan der med lokalplanen etableres omkring 55 boliger, idet der bliver mulighed for yderligere godt 3.800 kvadratmeter nybyggeri i op til to etager på de ubebyggede arealer.

Bag ansøgningen om den nye lokalplan står ejendomsudvikler Peter Garde, som ejer ejendommene i området.

Planen blev ikke vedtaget helt uden modstand, idet syv af de 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer stemte imod.

For stemte i alt 12 kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Socialdemokratiet, Venstre, SF og Radikale Venstre. Imod stemte Konservative og Moderaterne samt Heidi van den Heijkant Christiansen fra Enhedslisten og Martin Henriksen fra Nye Borgerlige.

– Vi stemmer nej, fordi vi ikke synes, at der er blevet lyttet nok til de indsigelser, der er kommet, sagde medlem af Udvalget for Plan, Miljø og Teknik, Dorthe Winberg (K), på kommunalbestyrelsesmødet.

Hun henviste blandt andet til indsigelser vedrørende indkig i haver og huse, men påpegede også, at lokalplanens krav om 1,27 parkeringspladser per bolig ikke er nok.