Plejecenter Solhaven i Store Heddinge er tegnet af Arkitema.
Plejecenter Solhaven i Store Heddinge er tegnet af Arkitema.

Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune godkendte i maj 2021 Boligselskabet Stevns skema A-ansøgning vedrørende et plejecenterbyggeri ved Stevnshøjvej i Store Heddinge.

Den 25. oktober 2023 blev der afholdt licitation på byggeriet af Plejecenter Solhaven, og der blev efterfølgende indgået kontrakt med H. Skjøde Knudsen som totalentreprenør.

Kontrakten var dog betinget af kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B. Den kom på kommunalbestyrelsesmødet den 25. januar.

– Så kan vi gå i gang med at projektere. Og så skal vi have fundet en spade, vi allesammen kan stå på, så vi kan gå i gang sidst i maj, Og så skulle vi gerne indvie det i november 2025, sagde formand for Udvalget for Social og Sundhed, Tim Christensen (S), på kommunalbestyrelsesmødet.

Projektet har været sendt i nyt udbud, da den forrige licitation måtte annulleres. Annulleringen skyldes en overskridelse af det til rådighed værende budget, der ikke kunne overholdes inden for det lovfastsatte maksimumbeløb.

Projektet er efterfølgende blevet tilpasset, hvor blandt andet forenklinger i bygningens geometri.

På grund af de stærkt stigende byggeudgifter vedtog Folketinget i sommeren 2022 en lovændring, der giver mulighed for forhøje maksimumbeløbet for et begrænset antal almene boligprojekter.

Plejecenter Solhaven opfyldte kravene til at kunne forhøje maksimumbeløbet, og Landsbyggefonden har givet Stevns Kommune tilsagn om at få andel i rammen på de 1.400 boliger med forhøjelse af maksimumsbeløb med op til 20 procent.

Maksimumbeløbet for 2023 overskrides i projektet med 18,6 procent. Inklusive moms løber byggeriet af projektets 40 plejeboliger på i alt 2.830 kvadratmeter op i knap 114 millioner kroner, mens prisen på de tilhørende servicearealer på 550 kvadratmeter lyder på godt og vel 22 millioner kroner.

Den månedlige husleje for boligerne forventes at komme til at ligge på omkring 8.638 kroner.

Boligselskabet Stevns har tilknyttet DAB som administrator på byggeriet. Projektet er tegnet af Arkitema.