Udvikler bag 35 nye rækkehuse i Valløby

Ejendomsselskabet Oxdal står bag udviklingen af et nyt boligområde med rækkehuse og dobbelthuse syd langs Sognevej syd for Valløby.

Der har i flere år været ønske om at bygge boliger på et 26.000 kvadratmeter stort areal langs Sognevej syd for Valløby. Oprindeligt var der et ønske om at bygge 100 boliger. Der blev siden skåret ned til 50 boliger, men nu har politikerne vedtaget en lokalplan, der skal bane vejen for 35 rækkehuse og dobbelthuse. Derudover giver lokalplanen mulighed for fælleshus, parkering og fælles udendørs opholdssteder og legeplads.

– Jeg kan med ro i sindet sige, at vi godt kan vedtage det her, sagde formand for Udvalget for Plan, Miljø og Teknik, Flemming Petersen (V) med henvisning til, at der er blevet arbejdet med planlægningen af området gennem tre valgperioder, ligesom sagen har været en tur omkring Planklagenævnet.

Ifølge referatet fra kommunalbestyrelsesmødet imødekommer lokalplanen sammenhængen med Valløby ved at tilføje en boligtype, som ikke allerede findes i byen.

Det kommende boligområde organiseres omkring en boligvej, som får indkørsel fra Sognevej. Boligvejen forgrener sig mod øst og mod sydvest og betjener hele boligområdet. Boligvejen forbindes også med to fælles parkeringspladser.

Udvikler bag 35 nye rækkehuse i Valløby. Illustrationsplan: Erik Arkitekter.
Udvikler bag 35 nye rækkehuse i Valløby. Illustrationsplan: Erik Arkitekter.

Området bliver i lokalplanen inddelt i fire delområder. I delområde A skal der bygges 13 boliger som rækkehusbebyggelse, der organiseres omkring flere små gårdmiljøer. Her skal der også være et fælleshus. I delområde B etableres maksimalt 22 boliger i form af primært rækkehuse og to dobbelthuse i områdets østligste del. Delområde C udlægges til fælles friareal, og delområde D udlægges til regnvandsbassin. Delområde D forbliver i landzone og overgår ikke til byzone.

Bag projektet står Ejendomsselskabet Oxdal. Selskabet med base i Vejen har i forbindelse med udviklingen af området allieret sig med JN Arkitektur. Bebyggelsen i området vil blive opført med gule facademurer og røde tegltage med reference til Vallø Stiftsby ved Vallø Slot.

Det var en splittet kommunalbestyrelse, der endte med at vedtage lokalplanen. Således stemte medlemmerne fra SF, Enhedslisten, De Konservative og Nyt Stevns imod planen, mens medlemmerne fra Socialdemokratiet, Venstre, De Radikale og Martin Henriksen stemte for planen.