Ifølge en pressemeddelelse fra Byggefakta blev 2023 blev et udfordrende år for projektmarkedet i Danmark

Året har været præget af rekordmange projektudsættelser og det højeste niveau for konkurser blandt bygge- og anlægsvirksomheder siden finanskrisen.

Der blev i løbet af 2023 igangsat projekter for 96 milliarder kroner, hvilket er en tilbagegang på 14 procent sammenlignet med niveauet i 2022, det viser rapporten Trends for Byggebranchen 2019-2023, som udgives af Byggefakta.

Kilde: Byggefakta.

For Region Hovedstaden kan man tale om “højt at flyve, dybt at falde. I 2022 nåede byggeaktiviteten i regionen et rekordhøjt niveau med store projekter inden for inden for medicinalindustrien samt store infrastrukturprojekt.

Omvendt bød 2023 på det største procentvise fald blandt alle regioner, selvom 2023 også bød på store infrastrukturprojekter i hovedstaden, med Lynetteholms  anden fase som årets største infrastrukturprojekt.

Der er også blevet længere mellem erhvervsbyggerierne i Region Hovedstaden, som i 2023 dykkede til et rekordlavt niveau, mens boligbyggeriet, der oplevede en markant tilbagegang i 2022 og faldt yderligere i 2023.

– Der er gennem de seneste år igangsat en række byggerier i milliardklassen i form af hospitaler, erhvervsbyggerier og ny infrastruktur, der fortsat er med til at holde aktiviteten oppe i byggebranchen. Men der er igangsat væsentligt færre nybyggerier i 2023. Det ses især i Region Hovedstaden, hvor boligerne udgør en stor andel. Her er projektmarkedet for nybyggeri mere end halveret fra 2019 til 2023, udtaler senioranalytiker Rasmus Schulian fra Byggefakta.

LÆS OGSÅ: DISSE DANSKE BYER VOKSER MEST

Samme tendens viser sig for byggeriet i Region Midtjylland. I Region Midtjylland faldt projektmarkedet med 18 procent fra 2022 til 2023. Det skyldes hovedsageligt et fald i boligbyggeriet på 2,4 milliarder kroner mellem de to år.

Hovedgruppen “Butik, kontor, lager, industri & transport” faldt ligeledes fra 2022 til 2023, men generelt har denne hovedgruppe ligget på et højt niveau de seneste år med flere store projekter inden for lager/logistik og industri.

Byggeriet i Region Sjælland sætter rekord

Anderledes ser det ud for byggeriet i Region Sjælland, der i 2023 ramte et rekordhøjt niveau.

Frem til 2023 udgjorde Region Sjælland godt 10 procent af projektmarkedet, men i 2023 tog regionen et tigerspring og udgør nu hele 20 procent af projektmarkedet.

Regionen er ramt af Novo-effekten med en omfattende udbygning af Novo Nordisks fabrikker i Kalundborg samt etableringen af Kalundborg Køleforsyning, der også har relation til Novo Nordisk.

Derudover bidrager nye værksteder til DSB samt opførelsen af logistikbyggerier også til et rekordhøjt niveau for erhvervsbyggeriet. Flere større projekter inden for fjernvarme- og gasledninger samt jernbaneanlæg medfører samtidig et rekordhøjt niveau for hovedgruppen Anlægsarbejder.

Kilde: Byggefakta.
Kilde: Byggefakta.

Især boligprojekter bliver udskudt

Boligbyggeriet har været på lidt af en rutsjebanetur de seneste fem år og ender med at trække kraftigt ned i 2023 på tværs af alle regioner.

Den mest sårbare del af projektmarkedet har uden tvivl været nybyggeri af boliger. Siden oktober 2023 er boligprojekter for 2,5 milliarder kroner blevet udskudt fra 2023 til 2024. Samlet set er der blevet igangsat nye boliger for cirka 19 milliarder kroner i 2023 mod cirka 33 milliarder kroner i 2019. Både alment og privat nybyggeri er nærmest halveret i 2023.

– Boligbyggeriet har reageret meget kraftigt på de stigende renter og byggeomkostninger i 2022, og som fortsat har været høje gennem hele 2023. Der er stadig mange boligprojekter i pipelinen, men de høje finansieringsomkostninger lægger en dæmper på realiseringen af projekterne, udtaler Rasmus Schulian.

Anlægsarbejder i kraftig vækst

Mens der har været tilbagegang for nybyggeri og især boligbyggeri i løbet af de seneste 5 år, er det gået den stik modsatte vej for anlægsarbejderne.

Hovedgruppen “Anlægsarbejder” befandt sig på et lavpunkt i 2019, hvor der kun blev igangsat projekter for 9 milliarder kroner. Siden da er det kun gået en vej, og i 2023 rundede hovedgruppen 20 milliarder kroner målt på igangsatte projekter.

LÆS OGSÅ: FÅ KONKURSER I INSTALLATIONSBRANCHEN

Vejanlæg har i hele perioden ligget på et lavt niveau, mens man ventede på en politisk plan for motorvejene. Ventetiden er blevet brugt til andre infrastrukturprojekter, herunder igangsættelse af Femern Forbindelsen samt nedgravning af fjernvarmeledninger i et rekordhøjt tempo i 2023.

– I 2019 var mangel på kapacitet en af de absolut største udfordringer. Beskæftigelsen er fortsat høj i 2023, men det er primært inden for infrastruktur på energiområdet, at vi ser en mangel på både ingeniører og entreprenører. Trods stigende omkostninger bliver projekterne på dette område stadig gennemført, udtaler Rasmus Schulian.

Kilde: Byggefakta.
Kilde: Byggefakta.

Fakta om rapporten

Rapporten ”Trends for byggebranchen 2019-2023” er udgivet af Byggefakta. Rapporten indeholder statistik for det professionelle projektmarked i årene 2019-2023.

Bemærk! Rapportens tal er opgjort uden Femern-Bælt forbindelsen.

Rapportens data omfatter både offentlige og professionelle private byggeprojekter. Data omfatter ny-, til- og ombygninger, ind- og udvendige renoveringer samt anlægsarbejde. Tallene dækker ikke privat personers byggeri af et nyt parcelhus eller en ny carport.

Totalsummen for et byggeprojekt registreres i statistikken i den måned, hvor byggeriet igangsættes. Ved indsamlingen af informationer til rapporten har researchafdelingen hos Byggefakta været i kontakt med beslutningstagerne på hvert byggeprojekt op til 10 gange.

Dermed er der samlet set gennemført cirka 100.000 research-interviews fordelt på mere end 13.000 byggeprojekter for at tilvejebringe og verificere rapportens data. Rapporten kan downloades gratis via www.byggefakta.dk.