Cementvarefabrik erstattes af rækkehuse og tiny houses

Projektet Olufs Have omfatter 46 rækkehuse og otte tiny houses, der skal bygges i Ulbølle ved Svendborg. Lokale ildsjæle står bag.

AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Boligprojektet Olufs Have med rækkehuse og tiny houses i Ulbølle ved Svendborg. Illustrationsplan: Pax Arkitekter.
Boligprojektet Olufs Have med rækkehuse og tiny houses i Ulbølle ved Svendborg. Illustrationsplan: Pax Architects.

Kort før jul godkendte politikerne i byrådet i Svendborg endeligt lokalplanen for projektet Olufs Have, som skal udvikles i landsbyen Ulbølle, der ligger omkring 13 kilometer vest for Svendborg.

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan bygges i alt 54 boliger i “et nyt fælleskabsorienteret boligområde” på grunden, hvor der tidligere lå en cementvarefabrik.

Det fællesskabsorienterede boligområde opnås blandt andet ved, at lokalplanen giver mulighed for udstykning af mindre grundstørrelser end kommuneplanens sædvanlige minimumskrav, frem går det af planen.

Grundene bliver mellem 100 og 250 kvadratmeter store, hvor 250 kvadratmeter normalt er minimumstørrelsen for tæt-lav boligbebyggelse i Svendborg Kommune. Der skal bygges i alt 46 tæt-lav-boliger og otte såkaldte tiny houses.

Tidligere har Fyens.dk skrevet, at Boligselskabet Sydfyn skal bygge mellem 16 og 24 familieboliger på 60 til 90 kvadratmeter i området, mens kommunen indgår en udbygningsaftale med L. G. Byg, der står opført som bygherre.

Boligprojektet Olufs Have med rækkehuse og tiny houses i Ulbølle ved Svendborg. Visualisering: Pax Arkitekter.
Boligprojektet Olufs Have med rækkehuse og tiny houses i Ulbølle ved Svendborg. Visualisering: Pax Architects.

Som en del en arbejdsgruppe under Forum 5762 er Arne Ebsen blandt kræfterne bag projektet. Han er desuden er medlem af kommunalbestyrelsen i Svendborg for SF. Her er han også formand for Plan- og Lokalsamfundsudvalget.

På byrådsmødet udtrykte han glæde over, at der løbende bliver bygget nye boliger i mange af kommunens lokalområder.

– Det er vigtigt for områdernes udvikling og selvforståelse. Det er ligeledes helt afgørende for en helstøbt kommunes udvikling, at diversiteten i boligudviklingen og flyttemønstrene understøttes af den kommunale planlægning, påpegede han.

– Nu er turen så kommet til Ulbølle, og jeg ville lyve, hvis ikke jeg glædede mig over den mulighed, der nu åbner sig, sagde han videre og påpegede, at den vestlige del af Svendborg Kommune har vist vækstpotentiale gennem de seneste tre år.

Det fremgår ifølge Arne Ebsen af flyttemønstrene og liggetiderne hos ejendomsmæglerne.

Boliger til forskellige målgrupper

Boligprojektet Olufs Have med rækkehuse og tiny houses i Ulbølle ved Svendborg. Visualisering: Pax Arkitekter.
Boligprojektet Olufs Have med rækkehuse og tiny houses i Ulbølle ved Svendborg. Visualisering: Pax Architects.

Lokalplanen indeholder bestemmelser om maksimalt fodaftryk for den enkelte bolig med maksimalt 100-115 kvadratmeter for tæt-lave boliger alt efter byggefelt. Hvis tæt-lav-boliger opføres med en 1. sal, må boligen højst være 150 kvadratmeter stor.

Bestemmelserne skal medvirke til at skabe et mere kompakt boligområde, hvor det er nødvendigt at bygge i to etager for at opnå større boligenheder, fremgår det af lokalplanen.

De såkaldte tiny houses må opføres med et maksimalt fodaftryk på 40 kvadratmeter og de enkelte huse må højst være 54 kvadratmeter store. Den maksimale bygningsstørrelse er fastlagt med henblik på at sikre, at boligerne ikke får vokseværk og karakter af parcelhuse på små grunde.

– Der har været mange tanker inde over udviklingen af området, og processen er såmænd ikke færdig endnu, sagde Arne Ebsen på byrådsmødet og oplyste, at der lægges op til at blandet boligområde med boliger til både seniorer, enlige og mindre børnefamilier.

Boligprojektet Olufs Have med rækkehuse og tiny houses i Ulbølle ved Svendborg. Visualisering: Pax Arkitekter.
Boligprojektet Olufs Have med rækkehuse og tiny houses i Ulbølle ved Svendborg. Visualisering: Pax Architects.

Planen for området er udviklet i samarbejde med Pax Architects, som oplyser, at projektet har et samlet omfang på knap 7.000 kvadratmeter.

Oprindeligt var det planen, at de gamle produktionsbygninger i området skulle bevares og tænkes ind i udviklingen af området, men de planer har man af økonomiske årsager droppet.

Boligområdet er navngivet efter afdøde Jens Oluf Christensen, som blandt andet blev kendt for i 2003 at sælge sin Harley-Davidson fra 1930’erne til Egeskov Slots Michael Ahlefeldt Laurvig Bille for 85.000 kroner.