Nyt bofællesskab i Vejstrup sendes i høring

Svendborg Andels-Boligforening står i samarbejde med foreningen Bofællesskabet i Vejstrup og Graa Arkitekter bag boligprojektet.

Illustrationsplan der viser et eksempel på, hvordan området kan komme til at se ud ved en realisering af lokalplanen.
Illustrationsplan der viser et eksempel på, hvordan området kan komme til at
se ud ved en realisering af lokalplanen.

En ny lokalplan skal bane vejen for, at der kan opføres et nyt bofællesskab på et 13.500 kvadratmeter stort areal mellem Brudagervej og Egemosevej i den vestlige del af Vejstrup.

Gennem de seneste 10 år er der kun i beskedent omfang blevet bygget nye boliger i landsbyen øst for Svendborg, og Vejstrup har i dag har cirka 220 husstande med knap 400 indbyggere.

Med lokalplanen skal der gives mulighed for et bofællesskab med 24 boliger, så potentielt kan landsbyens boligbestand altså vokse med over 10 procent. Projektet er da heller ikke gået ubemærket hen blandt beboerne i byen.

– Det gav dønninger i Vejstrup, da planerne om byggeriet blev lanceret. Hvorvidt roen igen har indfundet sig, vil den kommende proces jo nok give et fingerpeg om. For lokalområdet håber jeg, at det er tilfældet, sagde formand for Plan- og Lokalsamfundsudvalget, Arne Ebsen (SF), på kommunalbestyrelsesmødet, hvor politikerne besluttede at sende lokalplanforslaget i offentlig høring.

Svendborg Andels-Boligforening står i samarbejde med Bofællesskabet i Vejstrup bag boligprojektet. Visualisering: Graa Arkitekter.
Svendborg Andels-Boligforening står i samarbejde med Bofællesskabet i Vejstrup bag boligprojektet. Visualisering: Graa Arkitekter.

– Nu er der i hvert fald et konkret forslag til, hvordan boliger og fælleshus kan etableres og indpasses i det eksisterende landsbymiljø. For både Vejstrup og lignende områder håber vi, at det vil blive en succeshistorie, som kan bidrage til fornyet vitalitet.

Læs også: Cementvarefabrik erstattes af rækkehuse og tiny houses

De kommende boliger må i henhold til lokalplanforslaget opføres i én etage med saddeltag, og de må hver især være mellem 60 og 100 kvadratmeter store. Boligbebyggelsen må samlet udgøre 1.990 kvadratmeter. Derudover må der bygges et fælleshus.

Ifølge lokalplanen tager projektet udgangspunkt i en vision om et “grønt, fælleskabsorienteret boligområde med tæt-lave boliger beliggende som mindre bebyggelser omkring fælles gårdrum og fælleshus.”

Visualisering, der viser eksempel på hvordan området kan se ud fra hjørnet af Brudagervej og Egemosevej. Visualisering: Graa Arkitekter.
Visualisering, der viser eksempel på hvordan området kan se ud fra hjørnet af
Brudagervej og Egemosevej. Visualisering: Graa Arkitekter.

“Bebyggelsens opdeling i mindre forskudte boligklynger medvirker til, at området får en åben karakter, der minder om den omgivende bebyggelse af fritliggende enfamiliehuse”, fremgår det af lokalplanforslaget.

“Samtidig giver den opdelte bebyggelse mulighed for både bevægelse og udsyn på kryds og tværs af bebyggelsen.”

Gårdrummene mellem de kommende boliger kommer samlet set til at strække sig over 1.750 kvadratmeter, mens de grønne områder mellem bebyggelsen får et samlet areal på 5.000 kvadratmeter.

Lokalplanen er igangsat efter initiativ fra Svendborg Andels-Boligforening (SAB) i samarbejde med foreningen Bofællesskabet i Vejstrup. Graa Arkitekter har sat stregerne til det projektmateriale, lokalplanen tager afsæt i.