Spektakulær cykelsti mellem Ollerup og Svendborg er åbnet

Vejdirektoratet har netop åbnet en 2,5 kilometer lang cykelsti mellem Ollerup og Svendborg. Turen går blandt andet forbi Hvidkilde Gods.

Cykelstien ved Hvidkilde Gods i Svendborg Kommune er færdig. Med den nye cykelsti er der skabt 14 kilometer sammenhængende cykelsti mellem Ulbølle og Svendborg på Fyn.

– Cykelstien ved Hvidkilde Gods er en smuk løsning på et svært projekt, og jeg håber, at mange cyklister vil nyde turen over søen. Tidligere har cyklister på strækningen været utrygge, men med den nye cykelbro kan cyklisterne se frem til både bedre sikkerhed og en anderledes cykeltur, hvor der både er vist hensyn til naturen og hentet inspiration fra omgivelserne, udtaler transportminister Thomas Danielsen (V).

Cykelstien ved Hvidkilde Gods er 2,5 kilometer lang, men det er ikke hele cykelturen, der foregår på asfalt.

Langs Mølledæmningen ved Hvidkilde Gods er vejen nemlig for smal til, at cykelstien kunne blive anlagt langs vejen, og derfor skal fynboerne ud at cykle på en 200 meter lang bro i Hvidkilde Sø.

Cykelbroens udseende tager udgangspunkt i omgivelserne, så den harmonerer med den særlige og landskabelige natur, der er i området. Broen er opført i stål med et dæk af azobétræ, mens røde stålrør udgør selve gelænderet på broen i Hvidkilde Sø og er skabt med inspiration fra det gamle autoværn, der står ved Mølledæmningen.

Projektet ved Hvidkilde er en del af ”Infrastrukturplan 2035”, hvor der er afsat i alt 3 milliarder kroner til at fremme cyklisme i perioden 2022-2035. Der er afsat 63 millioner kroner til cykelstien ved Hvidkilde Gods, som grundet behovet for etablering af en broløsning er helt særlig.

Cykelstien er en 2,5 kilometer lang dobbeltrettet cykelsti, som bliver ført ud på en cykelbro langs Mølledæmningen i Hvidkilde Sø.

Der er en række fredede områder, fortidsminder, bilag 4-arter, beskyttede § 3-naturtyper og vandløb på strækningen, og derfor er cykelstien langs statsvejen projekteret og anlagt under hensyntagen til disse.

Det er den fynske tegnestue Land+ Landskabsarkitekter, der har tegnet cykelbroen.

Munck Havne & Anlæg er entreprenør og Niras har været Vejdirektoratets rådgiver på projektet.