Corona påvirkede byggeriet kortvarigt i 2020

Corona fik i foråret 2020 det professionelle projektbyggeri til at bremse op kortvarigt, men efterfølgende kom der igen gang i markedet, lyder det fra Byggefakta.

På trods af corona blev der i 2020 bygge- og anlægsprojekter for 92 milliarder kroner, viser den seneste rapport fra Byggefakta.

Nok bremsede et tøvende projektmarked op et kort øjeblik i foråret 2020, men siden kom der atter gang i byggeriet, lyder det i en pressemeddelelse fra leverandøren af projektinformation til byggebranchen.

– Med en nedgang på 8 procent sammenlignet med 2019, har byggeriet i 2020 klaret sig ganske pænt – især når vi tænker på, at 2019 på mange måder var et rekordår for branchen, udtaler administrerende direktør i Byggefakta Thomas Bejer-Andersen, i pressemeddelelsen.

Han peger på, at kun få projekter er blevet udskudt eller annulleret som direkte konsekvens af pandemien.

– Kigger vi nærmere på byggeriet i de enkelte regioner, kan vi se, at krisen har ramt lokalt, og især nogle typer af projekter er påvirket mere end andre, udtaler han.

Ved udgangen af 2019 var der allerede en forventning om, at igangsættelsen af nye projekter i 2020 ikke ville nå samme højder som året før. Coronakrisen satte forventningerne yderligere ned, men for størstedelen af landet har branchen klaret sig godt gennem krisen indtil videre, skriver Byggefakta i pressemeddelelsen.

Region Hovedstaden kan dog notere sig en tilbagegang på 24 procent eller 10 milliarder kroner sammenlignet med 2019. I regionen er store projekter til mere end én milliard kroner blevet udskudt som konsekvens af corona. Samtidigt er flere private boligbyggerier udskudt til 2021, dog uden at kunne relateres direkte til coronapandemien, lyder det fra Byggefakta.

Vækst i boligbyggeriet fik en ende

Siden 2016 har boligbyggeriet været i vækst, men det fik sin afslutning i 2020. Der var allerede i 2019 tegn på, at boligbyggeriet havde nået toppen, men et fald på næsten 8 milliarder kroner fra 2019 til 2020 var på ingen måde forventet.

Udviklingen skyldes næsten udelukkende færre boligprojekter fra de private bygherrer, mens det almene boligbyggeri har ligget relativt stabilt. Særligt markant har udviklingen været i Region Hovedstaden, hvor der blev igangsat boligbyggerier for 17 milliarder kroner i 2019 mod kun 12 milliarder kroner i 2020, oplyser Byggefakta.

Anderledes godt er det gået for projekter inden for hovedgruppen Energi og renovation. Med igangsatte projekter for knap 8,4 milliarder kroner, når projekterne i denne gruppe det højeste niveau i fem år. Udviklingen skyldes især, at der er igangsat en stor mængde solcelleanlæg i 2020. De har ikke tidligere udgjort en stor andel af markedet.

Kommuner har igangsat væsentlig flere projekter

De private bygherrer har frem til 2018 haft en markant vækst og har siden holdt et højt niveau. Selv i 2020, hvor prognoserne først så dystre ud, endte det med et fald på kun to procent i forhold til 2019. Boligbyggeriet er faldet kraftigt, men erhvervsbyggeriet holdt næsten samme niveau som i 2019. En del af den positive udvikling for de private bygherrer i 2020 skyldes vækst inden for energiområdet.

De almene boligselskaber har gennem de seneste år ligget stabilt på cirka 11 milliarder kroner årligt. Et af initiativerne i forbindelse med coronapandemien var en fremrykning af midler fra Landsbyggefonden, men i forhold til igangsatte byggerier, får det først effekt i de kommende år.

Den eneste bygherretype, der oplever vækst i 2020, er kommunerne, som benyttede sig af anlægsloftets suspendering og nye lånemuligheder og dermed har igangsat projekter for 13,7 milliarder kroner i 2020, hvilket er projekter for næsten 3 milliarder kroner mere end i 2019.