Dana Lim med vækst i omsætning på 15 procent

Der var vækst i toplinjen hos Dana Lim i regnskabsåret 2021/22, mens bundlinjen ikke kunne følge med. Stigende omsætning og faldende overskud er resultatet.

Hos Dana Lim steg omsætningen i regnskabsåret 2021/22 med 15 procent til 691,5 millioner kroner mod 577 millioner kroner året før. Køge-virksomheden er påvirket af prisstigningerne på råvarer, og indtjeningen er derfor faldet i forhold til sidste år.

Det skriver producenten af lim, spartel- og fugemasse i en pressemeddelelse, hvor ledelsen dog udtrykker tilfredshed med resultatet.

Dana Lim lander i år på et overskud før af- og nedskrivninger på 36,9 millioner kroner mod 42,7 millioner kroner i 2010/21. På bundlinjen lander overskuddet efter af- og nedskrivninger og finansielle poster på 14,6 millioner mod 19,3 millioner kroner året før.

– Set i lyset af de omfattende prisstigninger på råvarer, vi har oplevet, og som det ikke har været muligt at føre videre ud i markedet, er dette bestemt et helt igennem acceptabelt resultat. Det er især tilfredsstillende, at det er 13. år i træk, at vi præsenterer en vækst på toplinjen samtidig med at vi øger både salg og markedsandel, udtaler administrerende direktør Lars Christensen fra Dana Lim i meddelelsen.

Per 31. august 2022 lød egenkapitalen i selskabet på godt 122 millioner kroner.

I oktober 2020 opkøbte Dana Lim virksomheden PKI Supply med henblik på at styrke sin position som leverandør af limsystemer til industrier som eksempelvis træ- og møbelindustrien, den grafiske industri samt etiketterings- og emballageindustrien. Ad den vej har Dana Lim i formået at vinde markedsandele i både bygge- og industrisektoren.

– Dette er det første fulde regnskabsår, hvor vores industridivision har bidraget til vores regnskab, og også her har vi oplevet en flot vækst. Ekspansionen har som planlagt givet en større balancering af Dana Lims forretning såvel geografisk som segmentmæssigt, udtaler Lars Christensen.

Også på medarbejderfronten er virksomheden vækstet med 10 procent det seneste regnskabsår, da der er kommet 22 nye medarbejdere til.

Dana Lim afsætter primært sine produkter i Danmark og det øvrige Norden, men der meldes om et stigende salg til en række andre eksportmarkeder. I Sverige, Norge, Polen, Ukraine og Litauen sker salget via datterselskaber. På de øvrige markeder foregår salget direkte ud af moderselskabet eller via distributører.

Foruden datterselskaberne rettet mod udenlandske markeder har Dana Lim et ejendomsselskab, hvor selskabets ejendom på Københavnsvej i Køge ligger. Det er bogført til en værdi af 55 millioner kroner.

Selskabet forventer stigende markedsandele på flere af koncernens markeder vil medføre fortsat vækst i koncernens salg i 2022/23. Der forventes et resultat på et højere niveau end 2021/22.

Dana Lim er grundlagt i 1929 og ejes af Kai Hansens Fond. Virksomheden har hovedsæde i Køge og datterselskaber i Norge, Sverige og Litauen.