Dansk Byggeri: Arbejdsmarkedet holder skansen

Der blev knoklet igennem på arbejdsmarkedet i tredje kvartal 2019, viser tal fra Danmarks Statistik. Det glæder Dansk Byggeri, selvom byggeriet ikke længere den branche med den største vækst i beskæftigelsen.

Den private sektor præsterede 0,9 procent flere arbejdstimer tredje kvartal 2019 end i andet kvartal.

Og byggeriet stemplede ind med en halv procent flere arbejdstimer, når man korrigerer for sæsonudsving. Dansk Byggeri glæder sig over udviklingen.

– Arbejdstidsregnskabet er den mest præcise opgørelse af beskæftigelsen, og de nye tal fra Danmarks Statistik dokumenterer, at arbejdsmarkedet holdt skansen i tredje kvartal og tilmed gjorde et lille comeback efter en opbremsning i andet kvartal. Dermed fastholder arbejdsmarkedet positionen som den største solstrålehistorie overhovedet i dansk økonomi, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg i en pressemeddelelse.

Han peger på, at efteråret har været præget af international usikkerhed, men at frygten for recession samtidig nok også fra tid til anden er blevet overdrevet.

– Under alle omstændigheder har dansk økonomi en sund grundform, og ikke mindst det private arbejdsmarked bliver ved at levere varen, siger cheføkonomen.

0,5 procent flere arbejdstimer i byggeriet

Ifølge Danmarks Statistik er byggeriet ikke længere den branche med den største vækst i beskæftigelsen.

– Men mindre kan nu også gøre det. En fremgang i de præsterede arbejdstimer på 0,5 procent i tredje kvartal må siges at være et ganske pænt facit, siger Bo Sandberg.

Dansk Byggeri forventer, at beskæftigelsen i byggeriet topper i denne omgang i 2019, hvorefter der sker et forhåbentlig udramatisk fald i beskæftigelsen fra et højt niveau i 2020.

– Med andre ord en blød landing i byggeri og anlæg, hvilket de nye tal fra arbejdstidsregnskabet bestemt også peger i retning af, siger Bo Sandberg.

Når Dansk Byggeri generelt forventer faldende byggebeskæftigelse i 2020, skyldes det dels et hul i markedet for veje og jernbaner, samt at boligbyggeriet i de store byer er ved at have nået toppen.