Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri. Foto: Ricky John Molloy.
Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri. Foto: Ricky John Molloy.

I Finansministeriets Økonomiske Redegørelse er der fortsat en offentlig forbrugsvækst i 2020 på 1,3 procent af BNP, mens de mange politiske tiltag i finanslovsaftalen giver et stort set neutral aftryk på den samlede økonomiske politik på 0,1 procent af BNP i 2020. I en pressemeddelelse efterlyser Dansk Byggeri dog en mere ambitiøs politik for offentlige investeringer.

– De offentlige investeringer i bygninger og anlæg har med den nye økonomiske redegørelse fra regeringen fået et marginalt løft på 0,3 procent realvækst i 2020, mod et stort rundt nul som tilfældet var i den økonomiske redegørelse fra august. Men det mikroskopiske løft ændrer ikke ved, at de offentlige investeringer i bygninger og anlæg uændret udgør 2,5 procent af BNP, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg i pressemeddelelsen.

Ifølge Dansk Byggeri er det fornuftigt med en stort set neutral finanspolitik i det nuværende konjunkturbillede.

– Men vi så gerne en mere ligelig fordeling mellem den offentlige forbrugsvækst og væksten i offentlige investeringer. Udover et helt nødvendigt fokus på energirenoveringer i forårets klimahandlingsplan, anbefaler vi konkret også et mindre rigidt anlægsloft i kommunerne og en fremrykket langsigtet plan for infrastrukturinvesteringer, der allerede skal kunne begynde at virke i 2021 og 2022, siger Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

Fejlskøn på offentlige finanser

En af grundene til at der ifølge Dansk Byggeri er rigeligt på kistebunden til at løfte de offentlige investeringer i bygninger og anlæg er, at Finansministeriets skøn for den offentlige saldo er for pessimistisk. Derudover er statens finansieringsomkostninger i øjeblikket historisk lave på grund af de negative renter.

– Uanset regeringsfarven er det en tilbagevendende praksis, at regeringsprognoserne for de offentlige finanser er for pessimistiske. I begyndelsen af året var den daværende regerings forventning et underskud på 2 milliarder kr., og nu ventes et plus på hele 59 milliarder kr. Men det kan jo ikke undre, at Finansministeriet i år har skønnet 61 milliarder kr. forkert, når de skiftende regeringer siden 2010 konsekvent har været for pessimistiske på statskassens vegne og tilsammen har skønnet 427 milliarder kr. for lavt, konstaterer Bo Sandberg.

Regeringen mere optimistisk om boligbyggeriet

I de senere år har det private boligbyggeri i høj grad trukket væksten i dansk økonomi. Men som det også blev skønnet af Dansk Byggeri i seneste prognose fra oktober, er væksten i boliginvesteringerne på vej ned. Regeringen forventer en beskeden vækst i boliginvesteringerne på 0,7 procent i 2020, og det er en nedjustering fra 2,1 procent ved den økonomiske redegørelse i august.

– Der er nogenlunde overensstemmelse mellem regeringens og Dansk Byggeris skøn for aktiviteten ved boligbyggeri i 2020. Regeringen forventer 0,7 procent realvækst, mens vi forventer samlet nulvækst på boligområdet. Det dækker over et faldende antal påbegyndte boliger, men fortsat høj aktivitet med igangværende boligbyggerier samt stigende aktivitet med boligrenoveringer – dels som følge af mange bolighandler og dels som følge af lånekonverteringer, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.