DEAS Group opnåede i 2022 en stigning i omsætningen på 17,5 procent i forhold til 2022. Omsætningen udgjorde 913,1 millioner kroner mod 777,2 millioner kroner i 2021, og EBITDA steg med 32 procent. Dette svarer til en EBITDA-margin på 11,5 procent af omsætningen mod 5,5 procent i 2021. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Regnskabet for 2022 er samtidig det første fulde regnskabsår for koncernchef Rikke Lykke, der tiltrådte i august 2021.

– Vi anser årets resultat som tilfredsstillende. Vi har siden første kvartal sidste år været i et svært marked med krig i Ukraine, høj inflation og rentestigninger. DEAS Group har forpligtet sig til at levere den bedst mulige service til vores investorer og lejere. Og vi vil fortsætte med at stræbe efter ambitiøs udvikling, udtaler Rikke Lykke.

Hun kunne også notere sig vækst på bundlinjen, idet årets resultat efter skat landede på godt 38 millioner kroner i 2022 mod godt 32 millioner kroner året før.

Fokus på medarbejderstyrken

For at sikre fortsat fremgang har DEAS Group nu blandt andet fokus på at tiltrække og fastholde mangfoldighed og diversitet i medarbejderstyrken.

– Vi tror på, at mangfoldighed er en nøgle til innovation og vækst, og derfor har vi stort fokus på at rekruttere og fastholde medarbejdere fra forskellige baggrunde og demografier samt med forskellige færdigheder, fagligheder og perspektiver. I 2023 vil vi for alvor fokusere på diversitet som en afgørende faktor for nytænkning, nuancering og dynamik, siger Rikke Lykke.

DEAS Group lancerer samtidig med årsrapporten koncernens CSR-rapport for 2022, som også viser fremgang på en række måltal. Og på flere områder er virksomheden nået i mål med målsætninger flere år før tid.

– Det er tredje år, vi rapporterer på ESG-nøgletal i DEAS Group, og vi er stolte over, at vi faktisk er kommet i mål med flere af vores målsætninger allerede i 2022. Det har været en fornøjelse at følge alle vores dygtige kollegaer bidrage til at skabe værdi for vores investorer og lejere samtidig med, at de har løftet sociale og miljømæssige opgaver, udtaler Rikke Lykke.

I 2022 har DEAS Group desuden etableret sit eget hold, der tilbyder rådgivning inden for biodiversitet samt udarbejdet et biodiversitets-index, der måler effekten af projekter, der skal fremme biodiversiteten.

I samarbejde med investorerne arbejder koncernen med certificeringer som et redskab til at sænke energiforbruget. I 2022 opnåede partnerne, at 12,4 procent af de kvadratmeter, DEAS Group forvalter, blev certificerede i henhold til internationalt anerkendte standarder som DGNB, Svanemærket og BREEAM. Målsætningen var ti procent i 2025.

DEAS Group – nøgletal

Tusinde kroner 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Omsætning 913.096 777.224 657.584 659.785 550.886 525.766
Omsætningsvækst (procent) 17,5 18,2 -0,3 19,8 4,8 4,9
EBITDA 105.034 79.393 75.249 92.650 36.860 47.043
Resultat af primær drift (EBIT) 52.762 34.318 38.094 56.363 15.144 27.518
Finansielle poster, netto -6.835 9.032 -753 606 -8.578 -9.283
Årets resultat efter skat 38.037 32.225 26.369 45.034 2.879 10.664

Kilde: DEAS Group.