Dinboli får rekordhøjt overskud på 14 millioner. Foto: PR.
Dinboli får rekordhøjt overskud på 14 millioner. Foto: PR.

Virksomheden Dinboli med base i Galten ved Skanderborg kommer ud af 2023 med et rekordhøjt resultat før skat på knap 14,2 millioner kroner mod knap 7,7 millioner kroner året før.

Resultatet efter skat lyder i 2023 på godt 11 millioner kroner mod lidt under 6,1 millioner kroner i 2022.

– Vi har i de seneste år haft særligt fokus på bæredygtighed og arkitektur, og vi udvikler og tester mange nye materialer, byggeformer og -processer for at bringe både den gode kvalitet og spændende fornyelse med ind i fremtiden. Årets positive resultat giver os midlerne til yderligere at investere i denne proces, udtaler Dinbolis direktør og bygmester Allan Laursen i en pressemeddelelse.

Af ledelsesberetningen fremgår det, at der i regnskabsåret har været høj produktivitet som følge af en stor ordrebeholdning fra 2021/22, som er blevet opført i 2023.

Læs også: Nye boliger i Herskind er godkendt

DinBoli har i løbet af regnskabsåret arbejdet med forretningsmæssige tiltag i produktionen bestående af ændring af konstruktioner, materialevalg og produktionsprocesser.

Desuden har virksomheden investeret i grundstykker og igangsatte byggemodninger, ud fra den planlagte portefølje af byggerier for det kommende år.

– Vi har haft et godt år, og det er vi både glade og stolte af, men vi ved godt at laurbær slet ikke kan tåle, at man hviler på dem. Så vi holder fokus på at skærpe konkurrenceevnen på den lange bane, og sørge for at både kunder og medarbejdere er glade og tilfredse. Vores fundament er i orden med fantastiske engagerede og dygtige medarbejdere og et helt unikt byggehold. I sidste ende handler det simpelthen om det, udtaler Allan Laursen.

I det kommende regnskabsår forventes et mindre fald i antallet af solgte huse til levering.

Udviklingen i inflationen og det høje renteniveau præger således salget af enfamiliehuse, hvor der skal arbejdes hårdt for at bevare markedsandele, fremgår det af ledelsesberetningen.

Der budgetteres for regnskabsåret 2024 med et positivt resultat før skat på omkring 5 millioner kroner.