AAB står bag projektet Smedens Have i Hørning. Visualisering: Pax Architects.
AAB står bag projektet Smedens Have i Hørning. Visualisering: Pax Architects.
AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Byrådet i Skanderborg Kommune har godkendt lokalplanen for ”Smedens Have”, der omfatter 35 seniorvenlige boliger på Vestervej 11 i Hørning.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Smedens Have omfatter 35 boliger fordelt på ni bygninger inkl. fælleshus. Prisen for det samlede byggeri anslås til knap 80 millioner kroner.

– Det er et rigtigt godt projekt, som spiller sammen med vores plan om at skabe flere seniorboliger rundt omkring i kommunen, udtaler Jens Szabo (V), formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

– Mange seniorer efterspørger mindre boliger og med fællesfaciliteter, fordi det passer bedre til deres behov end et parcelhus. Smedens Have giver gode rammer, fællesskab og tryghed, og derfor tror vi, at den slags projekter er fremtidens boform for seniorer.

Lokalplanen har været i seks ugers offentlig høring. Der er kommet to høringssvar, som handler om infrastruktur i området og aktivitet under den kommende byggeperiode.

De to høringssvar har ikke givet anledning til ændring i lokalplanen, men der bliver lavet fortov på den vestlige side af lokalplanområdet (Toftegårdsvej). Etableringen af fortovet anslås at blive 250.000 kroner.

Lokalplanen er nødvendig, fordi området ændrer karakter og fremover skal benyttes til boligformål.

Samtidig beskriver lokalplanen alt fra trafikforhold til byggehøjder, som dermed sætter de overordnede rammer for selve byggearbejdet.

Hyggelige gårdrum

Arbejdernes Andels Boligforening (AAB) skal stå for opførelsen af de almene seniorboliger.

Projektet hedder ”Smedens Have”, fordi der tidligere har ligget en gammel smedje på området.

De 35 boliger opføres i henholdsvis 1 plan og 2,5 plan og en varierende størrelse fra 65 kvadratmeter til 115 kvadratmeter. De skal bygges i et-tre etager i et ensartet materiale og farvevalg.

Samtidig bliver den eksisterende bebyggelse, “Det gule hus” fra 1850, omdannet til fælleshus for seniorboligerne.

Et centralt element i projektet med Smedens Have er bæredygtighed.

AAB etablerer et regnvandsbassin, som opsamler regnvand i stedet for, at det i ryger i kloaknettet. Bassinet får stor rekreativ værdi for beboere og gæster i området.

Målet er, at byggeriet skal certificeres til DGNB. Derfor bygger AAB boligerne i træ, der så vidt muligt vil være bæredygtighedscertificeret eller genbrugstræ.

Første spadestik til ”Smedes Have” sker efter planen i starten af 2025.