Nye boliger i Herskind er godkendt

Det er HusCompagniet. der står bag det boligområde ved Glentevænget, hvor der skal bygges 10 nye parcelhuse på forholdsvis små grunde.

Politikerne i byrådet i Skanderborg Kommune har endeligt vedtaget lokalplanen for et 12.400 kvadratmeter stort areal ved Glentevænget i den østlige del af Herskind. Her skal der efter planen bygges 10 nye parcelhuse.

– En by, der ikke er i udvikling, er de facto i afvikling. Og derfor er det enormt glædeligt, at der også i Herskind fortsat sker en udvikling, sagde formand for Børne- og Ungdomsudvalget, Trine Frengler (S), inden hun påpegede, at antallet af børn i Herskind skal følges tæt, da der allerede nu er pres på byens skole og ikke mindst daginstitutioner.

Lokalplanen for boligprojektet var i offentlig høring i foråret. Planen fastlægger, at parcellerne udlægges med grundstørrelser på cirka 650-750 kvadratmeter. Den maksimale bebyggelsesprocent for de enkelte grunde fastsættes til 25 procent.

Desuden etableres et fælles friareal, ligesom der etableres et beplantningsbælte mod grænsen til det åbne land. Området ligger i landzone, men overføres til byzone ved endelig vedtagelse af lokalplanen.

LÆS OGSÅ: TYPEHUSBYGGER BAG 70 NYE HUSE I SKANDERBORG KOMMUNE

Parcelhusene må kun opføres i en etage med udnyttet tagetage. De skal opføres med “blankmurede facader af tegl i nuancer af rød, brun, gul og varm grå eller i træ, der fremstår ubehandlet eller dækkes med maling i en mørk farve”, som det fremgår af lokalplanen.

“Husene skal opføres med et symmetrisk saddeltag, der kan beklædes med matte tagsten eller eternit. Det er ligeledes muligt at anvende integrerede solceller eller nedfældede solcellepaneler på taget, samt at udføre taget som et solcelletag, der fremstår med en sort overflade”, fremgår det videre.

Bag det nye boligområde står HusCompagniet, som i forbindelse med udviklingen af området også anlægger en boligvej.