Administrerende direktør Hans-Bo Hyldig, FB Gruppen. Foto: PR.
Administrerende direktør Hans-Bo Hyldig, FB Gruppen. Foto: PR.

FB Gruppen endnu en gang landet et solidt regnskab, der nøje følger de flerårige planer og budgetter. Det skriver projektudviklingskoncernen i en pressemeddelelse.

Det netop offentliggjorte koncernregnskab for 2019 viser et nettoresultat på 399 millioner kroner baseret på en toplinje på 2,072 millarder kroner mod 1,737 milliarder kroner i 2018. Koncernbalancen udgør 1,6 milliarder kroner, og koncernegenkapitalen udgør 880 millioner kroner. Moderselskabets balance udgør 661 millioner kroner og egenkapitalen er 654 millioner kroner.

– Vi er meget glade og taknemmelige for indsatserne fra vores dygtige medarbejdere og engagerede samarbejdspartnere i det forgangne år, siger administrerende direktør Hans-Bo Hyldig fra FB Gruppen i pressemeddelelsen i forbindelse med offentliggørelse af årsregnskabet.

Projektudviklerkoncernens solide økonomiske resultater i disse år skyldes ifølfe Hans-Bo Hyldig ikke mindst de gode opkøb, FB Gruppen gjorde tilbage i 2015-2017, hvor grundpriserne var lave. Det har blandt andet gjort det muligt at opføre en række almene boliger i høj kvalitet som en del af det samlede byudviklingsprojekt på Grønttorvet.

– Generelt køber vi ikke så meget, når grundpriserne er høje, for så tager sælgerne gevinsten. Dermed kan vi ikke skabe det råderum, vi ønsker, for at levere kvalitet i boligerne til en pris, der er rimelig for slutbrugerne, pointerer Hans-Bo Hyldig.

Klar til flere byudviklingsprojekter

Det er netop med afsæt i de seneste års prisudvikling, at FB Gruppen har været tilbageholdende med investeringer i en periode. Alligevel har koncernen med få og målrettede opkøb opbygget en pipeline med over 300.000 kvadratmeter, hvoraf 200.000 kvadratmeter er i option.

På toppen af den eksisterende pipeline føler FB Gruppen sig med endnu et solidt regnskabsresultat rustet til at gå ind i flere nye og større projekter. Forudsat, at der kan købes ind til en fornuftig pris.

– Der er jo ingen tvivl om, at den tid, vi nu går i møde, er endnu mere usikker end før. Men på trods af Covid-19 pandemi og finansiel ustabilitet kan vi se, at der er gode projekter, der venter på at blive realiseret i flere kommuner i Hovedstadsområdet og på Sjælland, siger Hans-Bo Hyldig.

– Med erfaringerne fra ikke mindst de gode resultater på Grønttorvet i Valby er vi klar til at bidrage med både vision, erfaring og finansiel styrke til at løfte tilsvarende opgaver i andre kommuner, der enten ønsker at fortætte, forandre eller byudvikle, understreger han.

Øger markedspositionen i København

FB Gruppen arbejder primært med by- og boligudvikling i København og Hovedstadsområdet. Udover på Grønttorvet i Valby har FB Gruppen igangsat eller planlagt byggerier i Ballerup, Gentofte, Hvidovre, Holbæk, Roskilde og Stenløse.

Ifølge opgørelser blev der i 2019 opført 6.520 boliger i Københavns Kommune. Heraf er der udbudt 857 projektlejligheder til salg, hvoraf 500 er solgt. FB Gruppen har i 2019 opført og afleveret 918 boliger i Københavns Kommune, hvilket svarer til 14 procent af markedet eller hver syvende bolig. Samtidig har koncernen solgt 109 projektboliger svarende til 22 procent eller hver femte bolig i markedet det forgangne år.

Leverer 700 boliger i 2020

I indeværende år afleverer FB Gruppen godt 700 boliger fordelt på knap 63.000 kvadratmeter. Det er lidt færre end i 2019, og derfor vil der i 2020 være en planlagt nedgang i såvel omsætning som indtjening.

– Som projektudvikler vil omsætningen variere fra år til år, da vi trods en nogenlunde konstant produktion indtægtsfører ved aflevering, slutter Hans-Bo Hyldig.