FC København vil sætte Lalandia til salg.
FC København vil sætte Lalandia til salg.

Bestyrelsen i Parken Sport & Entertainment har besluttet at afsøge mulighederne for et helt eller delvist frasalg af koncernens samlede Lalandia-aktiviteter, fremgår det af en selskabsmeddelese fra koncernen. Aktiviteterne består af selskabet Lalandia A/S, Lalandia Billund, Lalandia Søndervig (75 procent ejet), Accomodation Services og Lalandia Motala inklusive de tilhørende Aquadomes og centerfaciliteter, lyder det i meddelelsen.

Beslutningen er truffet i forlængelse af den igangværende afsøgning af mulighederne for et helt eller delvist frasalg af koncernens ejendomsportefølje, lyder det videre.

– Der er mange interesserede og kvalificerede potentielle købere, der har henvendt sig omkring ejendomsdelen af Lalandia. Vores drøftelser med dem har dog vist, at det kan give god mening at undersøge mulighederne for et samlet salg af både ejendomme og driftsselskabet eller salg af dem begge separat, udtaler formand for Parken Sport & Entertainment, Allan L. Agerholm, i selskabsmeddelelsen.

– Både samlet og hver for sig er det to meget attraktive aktiver, og derfor ønsker vi nu at afsøge de muligheder, der ligger i de forskellige modeller for et salg og ultimativt hvilken løsning, der er den bedste for Parken Sport & Entertainment samlet set, udtaler Allan L. Agerholm videre.

Det understreges i meddelelsen, at den igangsatte afsøgning af mulighederne for et helt eller delvist frasalg af Parken stadion og de fire kontortårne ved Parken fortsætter uændret.

Mulighederne for et eventuelt frasalg af koncernens Lalandia-aktiviteter vil i den kommende periode blive afdækket i samarbejde med Colliers.

“Der er ikke sikkerhed for, at et helt eller delvist frasalg af Lalandia-aktiviteterne vil blive gennemført”, skriver Parken Sport & Entertainment.

“Da et samlet salg af både ejendomme og driftsselskab kan blive aktuelt, vil de ændringer i selskabsstrukturen, der tidligere er meldt ud, blive sat i bero”, skriver koncernen videre.

Selskabet Lalandia A/S havde i 2021 en nettoomsætning på godt 126 millioner kroner, mens resultatet efter skat lød på godt 20 millioner kroner. Resultatet var positivt påvirket af betydelige royaltybetalinger hidrørende fra salg af nyopførte feriehuse i Lalandia Søndervig.

I 2019 – før coronapandemiens indtog – havde selskabet en nettoomsætning på knap 183 millioner kroner, mens resultatet efter skat dengang landede på 18 millioner kroner.

Per 31. december 2021 er selskabets grunde og bygninger opgjort til en værdi på knap 215 millioner kroner.