Fynsk udvikler klar til at bygge i udviklingsområde i Middelfart

Byrådet i Middelfart Kommune har vedtaget udviklingsplanen for Falstersvejkvarteret, som er et af Middelfarts ældste erhvervsområder på 32 hektar.

AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Falstersvejkvarteret skal udvikles til et mangfoldigt bykvarter med cirka 800 boliger, “hvor byudvikling gentænkes i et ressourcebevidst, cirkulært og regenerativt perspektiv”. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Middelfart Kommune.

Udviklingsplanen for omdannelsen af erhvervsområdet blev vedtaget af politikerne i byrådet den 10. december 2024. Arbejdet med planen blev sat i gang i april 2023.

– Udviklingsplanens overordnede grundtanke er, at udviklingen af området skal tage udgangspunkt i de kvaliteter, ressourcer og historier, der allerede er. Det skal gøres for at understøtte områdets identitet og bæredygtighed, og samtidig understreger vi endnu engang Middelfart Kommunes stærke klima- og bæredygtighedsdagsorden, siger borgmester Johannes Lundsfryd Jensen og fortsætter:

– Bygninger og beplantning bevares i videst muligt omfang for at respektere områdets industrielle arv og unikke karakter, samtidig med at det omdannes til et moderne, bæredygtigt og mangfoldigt bykvarter med cirka 800 boliger.

– Vi vil skabe et attraktivt bykvarter, som tilbyder et bredt udvalg af boligtyper, ejerformer og aktiviteter for alle aldre og livsstile. Vi vil skabe et bykvarter, hvor fællesskab og ressourcebevidsthed er i centrum, siger borgmesteren.

Falstersvejkvarteret ligger tæt på midtbyen og er et af Middelfarts ældste erhvervsområder. Området ejes af forskellige private grundejere og virksomheder, og udviklingen af området vil derfor blive en proces, hvor der indgås partnerskaber med de nuværende ejere.

Siden foråret 2023 har der kørt en proces med borgere, interessenter og grundejere i området om områdets udvikling, hvilket har udmøntet sig i udviklingsplanen, der er udarbejdet af Middelfart Kommune, Grandville og Schønherr.

En af de første, som vil være klar til at bygge i Falstersvejkvarteret, er AG Gruppen. Den fynske udvikler ejer den såkaldte Toyotagrund på Fynsvej 9 ud til Jyllandsvej.

– Vi har hos AG været meget glade for hele forløbet i tilblivelsen af udviklingsplanen. Særligt tankerne om byliv, bevaring af områdets identitet og konvertering af eksisterende bygningsmasse hilser vi velkomment. Vi ser frem til at deltage i realiseringen af et nyt og interessant bykvarter i Middelfart, udtaler Robin Feddern, bestyrelsesformand AG Gruppen.

Området skal efter planen udvikles i tre etaper. Midt i projektområdet er bebyggelsen tættest og mest sammensat højdemæssigt. Mod sydvest og nordøst falder tætheden, og den gennemsnitlige højde og tilpasses de tilstødende villakvarterer.

Parkeringen i kvarteret er baseret på at skabe flere mindre centrale parkeringshuse i tre-fire etager, så den fjernes fra terræn, hvor der i stedet bliver plads til landskab og byrum.

Udviklingsplanen indeholder strategier for følgende temaer:

Byliv: Der arbejdes med dette fra starten, både i midlertidige aktiviteter og i projekterne. Der skal tænkes byliv før byrum før bygninger.

Bevaring og cirkularitet: Eksisterende bygninger skal som udgangspunkt bevares, og materialer skal genbruges, hvor det overhovedet er muligt. Dette skal der arbejdes med ud fra en ny helhedsorienteret model.

Identitet: De bevarede industri- og erhvervsbygninger, byrummene og historien skal understøtte områdets særlige identitet – det skal være et unikt område.

Natur, biodiversitet og regnvand: Der skal være masser af grønt, både på grund af den rekreative og naturmæssige værdi og for at bidrage til gode og nytænkende løsninger for håndtering af regnvand.

Mobilitet og parkering: De bløde trafikanter skal i højsædet, og der skal arbejdes med biltilgængelighed og parkering på nye måder, så biler dominerer området mindst muligt.

Organisering og realisering: Kommunen faciliterer og understøtter omdannelsen i samarbejde med grundejerne.

Der arbejdes desuden videre med sammenhængen mellem Falstersvejkvarteret og Trafikhavnen, herunder hvordan de to nye byområder kan supplere hinanden bedst muligt med deres forskellige profiler, og hvordan der kan sikres en god rækkefølge og takt i boligudbygningen.

Ligesom der under arbejdet med udviklingsplanen har været dialog med grundejere og borgere, skal også det videre arbejde med udviklingen af området ske i dialog. Der vil i løbet af de kommende måneder blive inviteret til dette.

Kilde: Middelfart Kommune.