Et af Middelfarts ældste erhvervsområder, Falstersvejskvarteret, skal omdannes til et nyt, attraktivt og bæredygtigt bykvarter tæt på både vandet og handelsbyen. Det skriver Middelfart Kommune i en pressemeddelelse.

Den indledende dialog med områdets aktører allerede er i gang, og forventningen er, at en kommende udviklingsplan er færdig inden årets udgang, lyder det fra kommunen.

– Falstersvejkvarteret er en unik mulighed for at skabe et bæredygtigt og innovativt bykvarter, der afspejler vores værdier som en moderne, klimabevidst kommune. Området har et kæmpe potentiale, og vi ønsker at udnytte dets unikke beliggenhed mellem by og natur for at skabe et attraktivt, tæt og bæredygtigt byområde, udtaler borgmester i Middelfart Kommune, Johannes Lundsfryd Jensen (S).

LÆS OGSÅ: DE VIL BYGGE BOLIGER OG ERHVERV PÅ HAVNEN I MIDDELFART

– Falstersvejkvarteret er og skal vedblive at være en særlig del af Middelfart. I fremtiden et kvarter, der gentænker byudvikling i et cirkulært og ressourcebevidst vækstmiljø. Et funktionsblandet kvarter, hvor der inviteres indenfor med plads til mangfoldighed, og hvor der er frihed til, at nye bolig- og produktionsformer udvikles og afprøves.

Ny bydel for studerende, børnefamilier og seniorer

Falstersvejkvarteret ligger med udsigt over byen, bæltet og broerne. Ifølge Regitze Tilma (V), formand for Teknisk Udvalg, skaber det et unikt potentiale for den kommende byudvikling:

– Falstersvejkvarteret bliver endnu et eksempelprojekt for Middelfart som Klimalaboratorium. Vi ønsker at skabe et kvarter, hvor klimahåndtering integreres i byomdannelsen. Vi vil inddrage civilsamfundet, private aktører og kommunen i en samskabende proces for at skabe et tæt og blandet kvarter med forskellige boligtyper, ejerformer og funktioner.

– Vi ønsker at tiltrække både unge studerende, børnefamilier og seniorer og skabe et område, hvor iværksætteri og nære naboskaber trives. Kvarterets udvikling skal ske i tæt samspil med og i respekt for de eksisterende rammer og de deri bundne ressourcer. Med udviklingen af Falstersvejkvarteret vil vi genfortolke den producerende bydel og bringe den videre ind i fremtiden, siger Regitze Tilma.

LÆS OGSÅ: DISSE KOMMUNER ER BEDST TIL AT TILTRÆKKE BØRNEFAMILIER

Også de unge er ifølge Middelfart Kommune i fokus i området, som i dag blandt andet huser Ungdomshuset Walker.

– Vi vil gerne bevare muligheden for et godt ungdomsmiljø, hvor der er rum til at larme. Den gamle bydel og dens kvaliteter må ikke forsvinde, men skal bringes med over i den nye, attraktive og bæredygtige bydel, siger Anna Poulsen Broen, næstforperson for Klima, Natur og Genbrugsudvalget.

Projektet for Falstersvejkvarteret vil være tæt forbundet med projektet for fremtidens havn, Trafikhavnen, som ligger i umiddelbar nærhed. De to projekter vil sammen tilføre Middelfart en større mængde boliger og supplerer hinanden med forskellige identiteter og målgrupper, lyder det fra kommunen.

Falstersvejkvarteret strækker sig over cirka 32 hektar og ligger som en isoleret erhvervsenklave i den vestlige del af byen på en nordvestvendt skråning.

Der er i forbindelse med projektet nedsat en følgegruppe med navnet “Falstersvej Forum”, hvori politikere, grundejere, særlige interessenter, faglige fyrtårne, forvaltningsrepræsentanter og konsulenter er repræsenteret.