Goldschmidt med resultat på 553 millioner

M. Goldschmidt Holding fik i 2022 et resultat før skat på 553 millioner kroner. Koncernens ejendomsportefølje har rundet en værdi af 5,8 milliarder kroner.

M. Goldschmidt Holding havde i 2022 en omsætning på 1,7 milliarder kroner. Resultatet før skat landede på 553 millioner kroner, og koncernens egenkapital lyder på 3,6 milliarder kroner. Det oplyses i en pressemeddelelse.

– Ejendomsaktiviteterne udviklede sig positivt og lejeindtægterne steg 28 procent til 192 millioner kroner. De stigende indtægter trak bruttoresultat og driftsoverskud gevaldigt op. Ud af den samlede balance på 9 milliarder kroner rundede ejendomsporteføljen 5,8 milliarder kroner. Selvom vi hævede afkastkravene i 2022, lander koncernen stadig en lille positiv værdiregulering grundet kraftigt stigende indtægter. Vores konservative finansieringsstrategi med stor andel af lav fast rente over 30 år medførte betydelige, positive dagsværdireguleringer af gæld, udtaler administrerende direktør i M. Goldschmidt Holding, Søren Bjørn Hansen.

Voksende indtjening i ejendomsvirksomheden kombineret med en ugunstig prisudvikling på ejendomsmarkedet medfører, at værdireguleringer af investeringsejendomme i året kun udgør 26 millioner kroner, idet koncernen i 2022 hævede afkastkravene med mellem 0,125 procentpoint og 0,5 procentpoint alt afhængig af ejendom og beliggenhed. Ved uændrede afkastkrav, havde koncernens resultat før skat have været 173 millioner kroner højere end rapporteret, oplyses det.

Koncernen fastholder et højt aktivitetsniveau i 2023 og afslutter tre større byggeprojekter; byggefelt 12 på Frederiksbro, Hellerup Parkhotel og Hornbæk Skovpark. Selskabet forventer at forøge EBITDA (eksklusive dagsværdireguleringer) med 15-20 procent i 2023.

– I 2023 vokser lejeindtægterne til mere end 220 millioner kroner, og vi sigter på at ramme årlige lejeindtægter på 275 millioner kroner i 2025 alene baseret den nuværende ejendomsportefølje og de fire byggeprojekter, som vi har i gang nu – hvoraf tre altså afleveres i 2023. Det sidste igangsatte byggeprojekt i vores pipeline, Frederiksbros byggefelt 11, afleveres i slutningen af 2024. Koncernens lejeindtægter var godt 120 millioner kroner i 2020, så vi forventer altså en samlet tilvækst i det årlige indtægtsgrundlag på 155 millioner kroner op til de 275 millioner kroner i perioden 2020-2025, siger Søren Bjørn Hansen.

Udover investering i fast ejendom er M. Goldschmidt Holding ejer af Imerco, som har mere end 160 butikker fordelt over hele landet.

– Også Imerco klarede sig fornuftigt i et på mange måder vanskeligt år. Imerco’s EBITDA på 206 millioner kroner i et svært 2022 vidner om Imercos stærke fundament og styrke til at modstå krisetider. Det faldende overskud er blot en afspejling af de svære arbejdsbetingelser for dansk detailhandel i året, der gik. Derfor er vi godt tilfredse med det også, og ser positivt på fremtiden, udtaler Søren Bjørn Hansen.

Imerco har det seneste år investeret kraftigt i fremtiden og taget ny e-handelsplatform og autostore i brug i 2022. Disse investeringer bidrog til, at Imerco rundede året af med en indtjeningsrekord i december 2022.