Her skal der bygges 200 nye boliger i Gilleleje

Politikerne i Gribskov Kommune har vedtaget en lokalplan, der skal bane vejen for 170-200 nye boliger på et areal ned mod Søborg Kanal ved Åtoftegård i Gilleleje Syd. Arealet strækker sig over samlet 160.000 kvadratmeter.

Gribskov Kommune har solgt arealet til anpartsselskabet Strandhavehus III, der ejes af Lasse Nikolaj Nørgaard og Henning Bødker Christiansen fra Gilleleje samt Karl Johan Zøllner fra Hornbæk og Anders Brandt-Hansen fra Helsingør.

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan bygges boliger i et-tre etager med et samlet etageareal på 17.500 kvadratmeter, hvoraf op til 6.800 kvadratmeter skal være almene boliger.

Det er Lejerbo, der skal stå for byggeriet af de almene boliger, og den almene boligorganisation har et projekt med i alt 5.900 kvadratmeter boliger fordelt på to etaper på tegnebrættet. Lejerbo skal betale 1.875 kroner per etagemeter byggeret.

Formand for Udvalget for Klima, Teknik og Miljø, Brian Lyck Jørgensen (DF), pegede på byrådsmådet den 15. november på, at de almene boliger ikke bliver helt billige for de kommende beboere.

Lejerbo anslår, at den årlige husleje bliver på 1.108 kroner per kvadratmeter for familieboligerne og 1.363 kroner per kvadratmeter for ældreboligerne.

Den gennemsnitlige boligstørrelse for familie- og ældreboligerne bliver på henholdsvis 89,5 kvadratmeter og 88,4 kvadratmeter. Dermed bliver den månedlige husleje for en familiebolig 8.264 kroner og for en ældrebolig 10.041 kroner. Den beregnede husleje er eksklusive private forbrugsudgifter til varme, vand og el.

– Det er en voldsom husleje. Vi snakker 10.000 kroner. Og så ved jeg godt, at der kommer noget boligsikring og så videre, sagde Brian Lyck Jørgensen på byrådsmødet og udtrykte ønske om, at man fremadrettet ser på, om det er muligt at bygge mindre boliger, så huslejen kan nedbringes.

Selskabet Strandhavehus III og Lejerbo står bag byggeriet af nye boliger ved Åtoftegård i Gilleleje Syd. Illustrationsplan fra lokalplanen.
Selskabet Strandhavehus III og Lejerbo står bag byggeriet af nye boliger ved Åtoftegård i Gilleleje Syd. Illustrationsplan fra lokalplanen.

Medlem af Udvalget for Klima, Teknik og Miljø, Jannich Petersen (V), fastslog dog, at det ikke er realistisk, at der kan bygges billige, almene boliger under de nuværende markedsvilkår.

– Jorden er jo solgt i udbud. Dem, der giver den bedste pris, er dem der skal have det, sagde Jannich Petersen på byrådsmødet og påpegede, at boligydelsen vil dække tæt på halvdelen af huslejen på de kommende almene, boliger.

I første etape vil Lejerbo bygge 42 almene boliger på samlet 3.737 kvadratmeter i form af 22 treværelses familieboliger på samlet 1.969 kvadrameter og 20 treværelses ældre- og handicapegnede boliger på samlet 1.768 kvadratmeter. Det forventes, at byggeriet sættes i gang i løbet af vinteren 2022/2023. Samlet vil byggeriet af de 42 boliger i første etape koste godt 115 millioner kroner.

I etape to skal der efter planen bygges 24 familieboliger på i alt 2.160 kvadratmeter. Lejerbo forventer at sende en ansøgning om kommunal støtte til den etape i løbet af 2023.

For området som helhed gælder, at boligerne placeres i syv klynger. De højeste bygninger med op til tre etager skal placeres tættest på jernbanen, mens bygninger i første række til Søborg Kanal kun må opføres i en etage. Lokalplanen fastslår desuden, at der skal anlægges grønne landskabskiler ind mellem de enkelte boligklynger, så områdets vilde græskarakter bliver trukket helt ind til boligerne.