Nu skal de to første naturnationalparker etableres

Regeringen nedsætter nu bestyrelser, der skal styrke den lokale indflydelse i Danmarks kommende naturnationalparker.

I alt skal der etableres 15 naturnationalparker i Danmark. Etableringen af de to første naturnationalparker starter, når de lokale bestyrelser er nedsat, og arbejdet med de næste 13 naturnationalparker fortsætter parallelt.

De skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

Etableringen af Naturnationalpark Gribskov og Fussingø forventes i gangsat i september 2024.

– Naturnationalparkerne er afgørende for at give Danmark mere og bedre vild natur. De er centrale for at hjælpe biodiversiteten på vej med store sammenhængende områder, mere varieret natur og krondyr, stude og dådyr, udtaler miljøminister Magnus Heunicke (S).

Læs også: Kalvebod Fælled skal udpeges som naturnationalpark

De kommende lokale bestyrelser for naturnationalparkerne kan få indflydelse på en række forhold, herunder den mere specifikke afgrænsning af parkerne. Der skal nedsættes lokale bestyrelser for alle de 15 naturnationalparker, som indtil videre er besluttet.

Bestyrelserne vil erstatte de nuværende lokale projektgrupper, og organisationer i projektgrupperne er blevet inviteret til at indstille medlemmer til de kommende bestyrelser. Bestyrelserne kan give input til forvaltningen af den enkelte naturnationalpark.

 • De kommende 15 naturnationalparker skal etableres her:
  • Gribskov (Gribskov, Hillerød og Halsnæs kommuner)
  • Fussingø (Randers Kommune)
  • Almindingen (Bornholm Kommune)
  • Stråsø (Ringkøbing-Skjern, Herning og Holstebro kommuner)
  • Tranum (Jammerbugt Kommune)
  • Læsø Klitplantage (Læsø Kommune)
  • Hanstholm (Thisted Kommune)
  • Husby Klitplantage (Holstebro Kommune)
  • Kompedal Plantage (Silkeborg Kommune)
  • Mols Bjerge (Syddjurs Kommune)
  • Nørlund Plantage og Harrild Hede (Ikast-Brande Kommune og Herning Kommune)
  • Draved Skov og Kongens Mose (Tønder Kommune)
  • Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn (Helsingør Kommune)
  • Bidstrupskovene (Lejre Kommune)
  • Ulvshale Skov (Vordingborg Kommune
 • Gribskov og Fussingø åbner først, fordi de er længst i godkendelsesprocessen. Her er planerne godkendt og etableringstilladelserne er givet. Tilladelserne har været igennem en klageproces ved Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvor de er stadfæstet.
 • Etableringen af en naturnationalpark er forbundet med en række procestrin. Inden etableringen kan gå i gang skal der blandt andet være en grundig borgerinddragelse, udarbejdelse af særskilte planer for hver enkelt naturnationalpark, inddragelse af forskere og eksperter, offentlige høringer, ansøgning om blandt andet etableringstilladelse og mulighed for at indgive klager.
 • Naturnationalparken i Gribskov er den eneste naturnationalpark, hvor der er planlagt udsætning af elge, som for mange vil være et nyt bekendtskab i den danske natur. Regeringen har derfor besluttet, at bestyrelsen for naturnationalparken i Gribskov skal have mulighed for at drøfte udsætningen af elge, så der kan sikres lokal opbakning til beslutningen. Hvis et flertal i bestyrelsen ønsker, at der ikke skal udsættes elge, vil regeringen følge denne beslutning. Det vil betyde, at Naturstyrelsen så sætter gang i arbejdet med at få behandlet en ny plan med en anden sammensætning af store græssere. Parallelt med arbejdet med en ny plan, starter etableringen at naturnationalparken med opsætning af hegn og gradvis udsætning af dyr over de kommende tre år.
 • Naturnationalparkerne dækker samlet 25.000 hektra. Det svarer til et område, der er mere end 20 gange så stort som Dyrehaven nord for København.
 • Naturnationalparkerne opfylder fire ud af fem anbefalinger til at genoprette biodiversiteten på land i Danmark fra en række danske eksperter. Det drejer sig om etablering af flere selvforvaltende naturområder, genopretning af naturlig hydrologi, udlægning af urørt skov og genopretning af nøglearter, eksempelvis udsætning af græssende dyr.

Kilde: Miljøministeriet.