I sensommeren 2022 afleverede HHM sidste etape af Trongården i Kgs. Lyngby til Alfa Development. Et svanemærket byggeri af 187 boliger bestående af etplans- og toplanshuse samt lejligheder.
I sensommeren 2022 afleverede HHM sidste etape af Trongården i Kgs. Lyngby til Alfa Development. Et svanemærket byggeri af 187 boliger bestående af etplans- og toplanshuse samt lejligheder.

Entreprenørvirksomheden HHM med base i Hillerød omsatte i 2022 for 737 millioner kroner mod 830 millioner kroner i 2021. Årets resultat før skat landede i 2022 på knap 28 millioner kroner mod godt 41 millioner kroner året før. Efter skat lød overskuddet på lidt over 21 millioner kroner mod knap 32 millioner kroner året før.

I en pressemeddelelse udtrykker virksomheden tilfredshed med regnskabet, hvor man kan fremvise en overskudsgrad på 3,7 procent. Det kommer ikke som en overraskelse, at omsætningen for 2022 blev lavere end i 2021. Som en stor del af branchen oplevede HHM også, at opstarten af projekter blev udskudt. Projekter man forventer igangsat i 2023, lyder det i meddelelsen.

HHM har en egenkapital på 97 millioner kroner og har ingen rentebærende gæld, understreges det.

– I HHM oplever vi, at samarbejde og tidlig inddragelse af byggeriets parter i et byggeprojekt giver gode resultater for kunden. Det giver tryghed i hele projektfasen, og trods den turbulente samfundsøkonomi så er kundens behov for byggeri i gode hænder hos HHM, udtaler Svend Pedersen, HHM’s administrerende direktør.

I 2022 satte HHM turbo på bæredygtighed og ønsket om at være med til at mindske CO2-aftrykket ved eksempelvis byggeri af enfamiliehuse. I første kvartal af 2023 blev HHM’s byggesystem systemgodkendt til DGNB Villa.

– I HHM har vi i en årrække opført DGNB- og Svanemærkede byggerier for professionelle bygherrer. Det vil vi også gerne tilbyde vores enfamiliehuskunder. Systemgodkendelsen betyder, at vore kunder nu får et funktionelt og arkitekttegnet hus, der også er certificeret som DGNB Villa, udtaler Svend Pedersen.

Ønsket om at være med til at skubbe det danske boligbyggeri i en grønnere retning fik også HHM til at deltage i initiativet ”Boligbyggeri fra 4 til 1 planet” – et fælles initiativ fra Realdania og Villum Fonden.

HHM kom blandt otte udvalgte husbyggere, der den 29. marts i år skal aflevere et konkurrenceforslag til det mest bæredygtige enfamiliehus.

Herefter vil to-fire blive udvalgt til at opføre et eksempelbyggeri, dvs. hver deres bud på et enfamiliehus, hvor CO2-udledningen er sænket fra 10 kilo til 2,5 kilo CO2-ækvivalenter per kvadratmeter per år.

– Vi opnår en specialviden på området, som fremadrettet vil komme både private og professionelle bygherrer til gavn, udtaler Svend Pedersen

Huset skal afspejle boligbehovet for en dansk familie på fire til fem personer. Det skal være klimaoptimalt i valget af byggematerialer, indretning, arkitektur, funktionalitet og antallet af kvadratmeter – spildplads koster nemlig unødig CO2.

HHM går ind i 2023 med en tilfredsstillende ordrebeholdning. Og det er virksomhedens forventning, at både omsætning og overskudsgrad vil være på niveau med 2022.