HK og Dansk Byggeri i ny overenskomst

HK Privat og Dansk Byggeri har netop indgået en ny overenskomst for de cirka 1.200 ansatte i byggebranchen.

Lønstigninger til eleverne, en fritvalgskonto, der stiger fra fire til syv procent, tre ugers ekstra betalt forældreorlov og uddannelse til opsagte medarbejdere. Det er nogle af de forbedringer, som blev aftalt, da HK Privat og Dansk Byggeri blev enige om en ny overenskomst for de HK-ansatte i byggeriet. Overenskomsten løber i tre år og omfatter eksempelvis administrative medarbejdere og laboranter i virksomhederne.

– Udover at fritvalgskontoen stiger med tre procent, så har vi også aftalt en mere fleksibel ordning. Tidligere kunne man kun få kontoen udbetalt én gang om året. Nu kan medlemmerne hæve på kontoen løbende i forbindelse med ferie, fridage osv. Det er meget mere i tråd med de ønsker, som medlemmerne er kommet med, siger Jesper Schmidt Sørensen, faglig sekretær i HK Privat, i en pressemeddelelse.

Med stigningen på tre procent kommer den samlede indbetaling på fritvalgskontoen op på i alt syv procent, som er oveni lønnen. Udover flere penge i pungen kan kontoen bruges til at købe seniorfridage, børneomsorgsdage, indbetaling til pensionsordning og – som noget nyt – kan man veksle til barns anden hele sygedag og lægebesøg med børn.

Udover den højere fritvalgskonto indeholder den nye overenskomst blandt andet tre ugers forældreorlov med fuld løn til den forælder, der ikke holder barselsorlov, pension til elever, mulighed for at tage uddannelse i op til tre måneder efter opsigelsesperioden, efter at man er blevet afskediget, og bedre forhold for arbejdsmiljørepræsentanterne.

– Jeg er godt tilfreds med, at det er lykkedes at forbedre forholdene for vores arbejdsmiljørepræsentanter. De spiller en vigtig rolle i forhold til, at kollegerne trives i jobbet, og nu kan vi tilbyde dem mere uddannelse og klæde dem bedre på til opgaven, siger Jesper Schmidt Sørensen.

Aftalen læner sig op ad industriforliget, der blev indgået den 9. februar. Overenskomsten med Dansk Byggeri er en ud af i alt 23 landsoverenskomster, som HK Privat forhandler i 2020.