HusCompagniet fastholder forventninger til 2024

HusCompagniet leverer omsætning og indtjening som ventet i årets første kvartal og fastholder forventningerne til resten af året.

Markedet er fortsat udfordret, lyder det i en pressemeddelelse fra HusCompagniet.

Husbyggeren er dog er kommet igennem første kvartal af 2024 med en forbedring af bruttomarginen til 25,0 procent fra 22,7 procent i sammenligningsperioden, selvom omsætningen som faldt til 483 millioner kroner fra 656 millioner kroner.

Faldet i omsætningen skyldes ifølge HusCompagniet et fald i afleveringer som følge af lavere salg i 2023, og derfor var det forventet.

Fremgangen i bruttomarginen var ifølge HusCompagniet drevet af lavere materialeomkostninger end forventet og effektiv projekteksekvering i rækkehussegmentet.

Driftsresultatet (EBITDA) efter særlige poster udgjorde 21 millioner kroner, hvilket svarer til en EBITDA-margin på 4,4 procent, og EBIT udgjorde 9 millioner kroner.

– Vi leverede omsætning og indtjening i overensstemmelse med vores forventninger i et fortsat udfordrende marked, og gennem et vedvarende fokus på kvalitet, fast prissætning og streng omkostningskontrol er vi glade for at kunne løfte vores bruttomargin, udtaler koncerndirektør  HusCompagniet, Martin Ravn-Nielsen.

– De makroøkonomiske forhold viste spæde tegn på bedring på det danske marked i form af gradvis forbedret forbrugertillid, fortsat høj beskæftigelse, faldende inflation og stabilisering af renteniveauet. Selvom vi fastholder vores forventninger til 2024, er markedet stadig præget af høj usikkerhed og lav sigtbarhed.

Han oplyser, at HusCompagniet som forventet har oplevet øget aktivitet i første kvartal. Salget er steget med 20 procent fra 225 huse i første kvartal 2023 til 272 huse i første kvartal 2024.

– Fremgangen er drevet af parcelhusmarkedet, hvor vi også har afholdt et stigende antal møder med potentielle kunder, men samtidig kan mærke en længere beslutningstid fra første kontakt til underskrevet kontrakt.

– På rækkehusmarkedet indgik vi flere mindre aftaler på i alt 88 rækkehusenheder, der bidrager til at sikre en diversificering af vores projektportefølje med sager af varierende størrelse, afslutter Martin Ravn-Nielsen.

På baggrund af resultaterne i første kvartal 2024 bekræfter HusCompagniet forventningerne til 2024 om en omsætning på 2,3-2,6 milliarder kroner, EBITDA på 80-130 millioner kroner og EBIT på 30-80 millioner kroner.