Både omsætning og resultatet steg for Kemp & Lauritzen, der i 2022 fik et overskud på 66 millioner kroner. Foto: PR.
Både omsætning og resultatet steg for Kemp & Lauritzen, der i 2022 fik et overskud på 66 millioner kroner. Foto: PR.

Der er både stigende omsætning og indtjening hos Kemp & Lauritzen, der i dag kan præsentere sit årsregnskab for 2022. På trods af et uforudsigeligt marked har Kemp & Lauritzen haft endnu et år med et højt aktivitetsniveau på tværs af hele forretningen. Det fortæller Peter Kaas Hammer, der er administrerende direktør i Kemp & Lauritzen, i en pressemeddelelse.

– Over de seneste år har vi styrket det forretningsmæssige fundament i Kemp & Lauritzen, samtidig med, at vi har arbejdet med at komme endnu tættere på vores kunder. Det har resulteret i, at vores aktivitetsniveau har været stigende i 2022, og tilsvarende vores indtjening, udtaler Peter Kaas Hammer.

Kemp & Lauritzen fik i 2022 et resultat på 66,2 millioner kroner mod 57,8 millioner kroner året før.

– Vi er i endnu højere grad lykkedes med at få sammenhængskraften i vores mange kompetencer og ydelser til at spille sammen, og det kommer både vores kunder og os selv til gavn. Samtidig har vi arbejdet meget med at differentiere os på den proces, hvormed vi i alle faser arbejder sammen med vores kunder, og det ser vi nu effekterne af, udtaler Peter Kaas Hammer.

Kemp & Lauritzen har realiseret en omsætning på 3,3 milliarder kroner, hvilket er 154 millioner kr. mere end i 2021. Driftsindtjeningen (EBITA) udgjorde 113 millioner kroner, hvilket også er en forbedring fra 2021, hvor EBITA udgjorde 104 millioner kroner.

– Vi står nu et godt sted med vores virksomhed, hvilket er afgørende for os, fordi det er det, der sætter os i stand til at arbejde helt konkret med at indfri vores høje ambitioner, udtaker Peter Kaas Hammer.

– Vores mål og strategiske arbejde betyder blandt andet, at vi arbejder med at blive endnu mere digitale, grønne, inkluderende og kundevendte, end vi allerede er, til gavn for vores mange kunder, vores dygtige medarbejdere og samfundet i sin helhed, siger Peter Kaas Hammer.

Teknikentreprenørens egenkapital lyder på 507 millioner kroner. Kemp & Lauritzen har 2.300 medarbejdere.

Kemp & Lauritzen: Hoved- og nøgletal

Millioner kroner 2022 2021 2020 2019 2018
Hovedtal
Nettoomsætning 3.299,8 3.146,3 2.729,7 2.231,6 2.383,6
Bruttoresultat 1.532,6 1.434,4 1.288,9 1.151,3 1.160,5
EBITA før særlige poster 113,4 104 32,1 80 82
EBITA 113,4 104 -2,4 80 82
Resultat af finasielle poster -4,4 -5 -2,2 68,7 0
Årets resultat 66,2 57,8 -16,6 124,2 54,5
Samlede aktiver 1.790,4 1.552,1 1.482 1.086 1.009,9
Investeringer i materielle anlægsaktiver 37 15,2 21,6 7,4 1,4
Egenkapital 507,5 470,3 412,5 434 336
Gennemsnitligt antal medarbejdere 2.304 2.279 2.312 1.874 1.938
Nøgletal
EBITA før særlige poster (procent) 3,4 3,3 1,2 3,6 3,4
Egenkapitalens forrentning (procent) 13,5 13,1 -3,9 32,6 17
Soliditetsgrad (procent) 28,3 30,3 27,8 39,9 33,3
Likviditetsgrad (procent) 130,3 133 105,5 147,2 128,8
Afkastningsgrad (procent) 5,6 5,6 -1,4 6,8 7,2