Sammen med CBS Executive Fonden og CBS starter Kemp & Lauritzen et tre-årigt forskningsprojekt, i millionklassen, der skal belyse diversitet og inklusion i byggebranchen. Det skriver teknikentreprenøren i en pressemeddelelse.

Sara Louise Muhr, der er professor på CBS og forsker inden for diversitet, står i spidsen for projektet, der gennemføres som et case-studie af Kemp & Lauritzen.

Formålet er at bidrage til øget diversitet og inklusion i byggebranchen, i samfundet generelt og ikke mindst hos Kemp & Lauritzen, hvor andelen af kvinder kun er på 8,4 procent. Det er dog ikke alene køn, der afspejler diversitet, men også seksuel orientering, religion, alder, etnisk oprindelse eller nationalitet, oplyser Thomas Thorsøe, der er HR-direktør i Kemp & Lauritzen.

– Det her er en stor udfordring for os i byggebranchen, hvor diversitet og inklusion ikke tidligere har været i fokus, hvilket er en skam, siger Thomas Thorsøe.

Han fortæller, at projektet på sigt har til formål at øge rekrutteringsbasen for virksomheden, så den bredere afspejler samfundets sammensætning. En ambition, der kan lykkes for Kemp & Lauritzen, hvis de formår at få afdækket især ledernes motivation for inkluderende ledelse, siger Sara Louise Muhr.

– Vi forventer, at vores resultater forskningsmæssigt vil bidrage til en mere generel forståelse for, hvordan vi kan bryde med bias og diskrimination gennem ledelsesudvikling, frem for regelsæt. Og så er det vores forventning, at vi vil kunne bidrage med en række værktøjer og metoder, som byggebranchen og samfundet generelt vil kunne drage nytte af, i arbejdet med at sikre en mere inkluderende ledelse og mangfoldig medarbejdersammensætning, siger Sara Louise Muhr.

Kemp & Lauritzen har 2.500 medarbejdere. Virksomheden leverer løsninger inden for el, VVS, ventilation og køl og tilbyder alt fra daglig service til store entrepriser og unikke specialer.