Aflastningsområderne var oprindeligt designet til at aflaste bycentre fra trafik- og handelspres, men de truer de lokale dagligvarebutikker og øvrige butikker i bymidterne, og kan dermed lægge bymidterne øde.

Sådan lyder analysen i en pressemeddelelse fra De Samvirkende Købmænd (DSK).

Aflastningsområderne er typisk placeret i udkanten af byerne og har til formål at reducere trængsel og miljøbelastning i bycentrene.

Her var det tanken at placere eksempelvis større varehuse, hvidevarebutikker, bilforhandlere, og specialforretninger, som kræver mere plads, end hvad der er tilgængeligt i de tættere bebyggede bycentre.

Ifølge analysen fra DSK er der dog også en bagside af medaljen. Analysen peger blandt andet på, at etablering og udvidelse af netop aflastningsområder, kan føre til et markant fald i omsætningen for de eksisterende butikker i netop bymidten. Det er et tab, der for mange mindre butikker kan være svært at løfte.

Ifølge kommunale analyser kan dagligvarebutikker opleve et omsætningsfald på mellem 6 og 21 procent, når aflastningsområder etableres eller udvides.

Det er særligt problematisk, fordi dagligvarebranchen historisk set har haft en lav overskudsgrad på kun 1,2 procent gennem det seneste årti. Dermed står mange butikker i en sårbar økonomisk situation, hvor selv små fald i omsætningen kan tvinge dem til at reducere personale eller risikere lukning. Det har store konsekvenser, hvis man ønsker en levende og spændende bymidte.

– Kommunernes mulighed for at give tilladelse til etablering af nye – og udvidelser af eksisterende aflastningsområder – har i de senere år taget overhånd. Vores opfordring er helt klart, at der skal ske en revision af lovgivningen om aflastningsområder, for at beskytte de lokale butikkers interesser, men i lige så høj grad for at understøtte livet i bymidterne og mindre byer, siger Jannick Nytoft, der er administrerende direktør hos DSK.

Han mener, at kommunernes mulighed for at udlægge nye aflastningsområder og udvidelse af eksisterende aflastningsområder bør fjernes for at undgå døde bymidter. Planlovens detailhandelsbestemmelser skal have et eftersyn, lyder det fra DSK-direktøren.

– Vores bymidter og mindre byer står over for en betydelig udfordring, hvis vi fortsætter med at underminere de lokale butikkers evne til at drive forretning. Der er behov ro om planlovens detailhandelsbestemmelser, hvis man som selvstændig skal foretage en investering over mange år, understreger Jannick Nytoft.