Volumenskitse af botilbuddet nye Agerbækhuse. Visualisering: Rubow Arkitekter.
Volumenskitse af botilbuddet nye Agerbækhuse. Visualisering: Rubow Arkitekter.
AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Agerbækhuse er et bosted for 38 fysisk og psykisk handicappede borgere. Bostedets fysiske rammer trænger til et løft, og det er der nu udarbejdet et forslag til, som byrådet har taget til efterretning. Det skriver Køge Kommune i en pressemeddelelse.

Forslaget er udarbejdet efter en længere proces af Rubow Arkitekter og med inddragelse af beboernes pårørende og personale. Det har mundet ud i et dispositionsforslag.

Projektet omfatter 40 boliger på brutto 85 kvadratmeter og tilhørende serviceareal med fælleslokaler og produktionskøkken på 850 kvadratmeter

– Forslaget er et fint grundlag for at se videre på at løfte de fysiske rammer for beboerne og dermed også personalet på Agerbækhuse. Vi kan se på andre steder, hvor de fysiske rammer er blevet løftet, at det har stor betydning for roen i hverdagen, og det harmonerer jo rigtig fint med vores ansvar for at skabe gode rammer for sårbare medborgere, udtaler borgmester i Køge Kommune Marie Stærke (S).

Forslaget for det nye Agerbækhuse indeholder flere scenarier, både for hvem der skal opføre bygningerne, og for hvor de skal placeres. Nu regner forvaltningen videre på de forskellige scenarier, så de kan indgå i budgetforhandlingerne for 2024.

LÆS OGSÅ: HERFØLGE BJERGBY FÅR HELHEDSPLAN: 1.200 BOLIGER PÅ VEJ

Den samlede anlægssum for det i løsningsforslaget skitserede erstatningsbyggeri for Agerbækhuse beløber sig til 152 millioner kroner, hvoraf godt 115 millioner kroner (inklusive moms) er til boligarealer og knap 37 millioner kroner (eksklusive moms) er til servicearealer.

Et nyt Agerbækhuse kan enten opføres som støttefinansieret kommunalt byggeri, som et OPP (Offentligt Privat Partnerskab) eller af en privat aktør/operatør.

Uanset hvilken udbudsform, der bliver valgt,, vurderes tidsplanen for den samlede proces fra politisk beslutning til et færdigt byggeri at tage fire-fem år. Det skyldes blandt andet, at der skal udarbejdes en lokalplan for projektet, hvilket i sig selv tager et års tid.

Køge Kommunes Planafdeling afsøgt forskellige mulige placeringer for et nyt Agerbækhuse, herunder muligheder i Køge by, Borup, Hastrup, Herfølge og Køge Nord. Ifølge kommunen er de mest oplagte muligheder for placering af botilbuddet enten i det kommende Herfølge Bjergby eller Køge Nord Skovby.