Herfølge Bjergby får helhedsplan: 1.200 boliger på vej

Filmproducenten Peter Aalbæk og byplanlægger Lise Palm er blandt grundejerne i Herfølge Bjergby. Tegnestuerne Werk og Vandkunsten står bag helhedsplanen.

Herfølge Bjergby har fået helhedsplan. Foto fra helhedsplanen.
Herfølge Bjergby har fået helhedsplan. Foto fra helhedsplanen.

Visionerne for en ny bydel på et 39 hektar stort areal vest for banen i Herfølge er nu vedtaget i en helhedsplan. Ifølge en pressemeddelelse fra Køge Kommune skal Herfølge Bjergby være for alle, “der værdsætter fællesskabet og en bæredygtig hverdag i naturskønne omgivelser”.

Visionen er, at Herfølge Bjergby skal huse beboere i alle aldre og indkomstgrupper – både singler og familier, de små erhvervsdrivende, skole og daginstitution. Bydel skal udvikle som et blandet boligkvarter, hvor man samles om et fællesskab og en bæredygtig tilgang til tilværelsen.

– Jeg glæder mig meget til at følge udviklingen af den nye Herfølge-bydel, som sker i samarbejde med både nuværende og kommende beboere og grundejere. Visionen er at skabe en unik og mangfoldig bydel i pagt med områdets skønne natur og med fokus på det fællesskab på tværs af generationer og den bæredygtighed, der bidrager til, at mennesker trives i deres hverdag, udtaler borgmester i Køge Kommune, Marie Stærke (S), i meddelelsen.

Kommunen understreger, at Herfølge Bjergby har et stort potentiale som udviklingsområde, idet LilleSyd banen opgraderes i foråret 2023, så der fremover kun vil være 36 minutters direkte togforbindelse mellem Herfølge og København H.

Billige ungdomsboliger og attraktive villaer

Herfølge Bjergby har fået helhedsplan. Illustration: Werk og Vandkunsten.
Herfølge Bjergby har fået helhedsplan. Illustration: Werk og Vandkunsten.

Herfølge Bjergby kommer til at bestå af fire kvarterer; Skovkvarteret, Bjerggårdskvarteret, Lille Syd-kvarteret og Frøgrunden med hvert deres nabolag og med let adgang til skole og daginstitution.

Der vil både blive bygget ejer- og lejeboliger i form af primært række-, klynge- og gårdhavehuse i to etager og med mulighed for op til 3,5 etager.

I alt kan der bygges 124.000 kvadratmeter i den nye bydel, og de enkelte kvarterer opdeles i såkaldte mindre naboskaber med hver især 25-50 boliger.

Det forventes, at udbygningen af den nye bydel vil strække sig over de næste 20-25 år. Fuldt udviklet vil bydelen kunne rumme 1.200 boliger samt friskole, daginstitution og forsamlingshus.

Der er også ønske om at bygge ungdomsboliger og bofællesskaber, herunder seniorbofællesskaber, mens enkelte boliger for udsatte borgere kan etableres i “tiny houses” på under 50 kvadratmeter. Den overordnede målsætning er, at Herfølge Bjergby rent boligmæssigt kommer til at spænde vidt – fra billige ungdomsboliger til attraktive villaer.

Det gennemgående facademateriale for bebyggelsen vil være træ, men der lægges op til, at der kan eksperimenteres med materialerne.

Herfølge Bjergby har fået helhedsplan. Illustration: Werk og Vandkunsten.
Herfølge Bjergby har fået helhedsplan. Illustration: Werk og Vandkunsten.

“Bebyggelserne i Frikvartererne og helårshavehusene, tiny houses og de store private villaer vil forventeligt være de mest brogede bebyggelser med selvbyggeri og afprøvning af alternative materialer”, fremgår det af helhedsplanen.

Bag den arkitektoniske del af helhedsplanen står tegnestuerne Werk og Vandkunsten:

– Det særlige ved Herfølge Bjergby er, at fællesskaberne ikke bare er designede, men også forpligtende. Derfor er der plads til alle og brug for alle. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at dette nytænkende og værdiskabende lokalsamfund bliver til stor inspiration for omverdenen. Helt fantastisk at være med til at gøre drømmen til virkelighed, udtaler Thomas Kock, kreativ direktør i Werk.

Søren Nielsen, partner hos Vandkunsten, udpeger også Herfølge Bjergby som noget helt særligt:

Herfølge Bjergby har fået helhedsplan. Illustration: Werk og Vandkunsten.
Herfølge Bjergby har fået helhedsplan. Illustration: Werk og Vandkunsten.

– Herfølge Bjergby bliver en forsmag på fremtiden forenet med det bedste fra fortiden. Ikke endnu en developerbydel i høj beton, men et lokalsamfund i landskabet med plads til alle. Denne gang går drømmen i opfyldelse, udtaler Søren Nielsen.

Blandt grundejerne i Herfølge Bjergby er ægteparret filmproducenten Peter Aalbæk og byplanlægger Lise Palm, som har opkøbt 50 hektar uden for Herfølge. Sammen driver de forsamlingshuset LilleSyd i området. Den farverige filmproducent betegner forløbet frem mod vedtagelsen af helhedsplanen som “forbilledligt”.

– Et lille samfund som i fællesskab vil ændre på verdens uorden. Skabt af så uens størrelser som landmænd, borgerforening, et adeligt jomfrukloster, private jordejere, ambitiøse arkitekter, en enkelt tosset filmsnude, dedikerede kommunale medarbejdere og et samlet byråd fra højre til venstrefløj, udtaler Peter Aalbæk.

Bæredygtighed i boliger, forbrug og transport

Herfølge Bjergby har fået helhedsplan. Illustration: Werk og Vandkunsten.
Herfølge Bjergby har fået helhedsplan. Illustration: Werk og Vandkunsten.

Herfølge Bjergby har fokus på den lokale handel. Området skal tiltrække små erhvervsdrivende, og man vil i høj grad vil lade sig forsyne af produkter fra de omkringliggende gårde, som baserer sig på en økologisk og bæredygtig produktion.

Bydelen planlægges med boligområder omkring en større åben fælled, som vil være det grønne hjerte i Herfølge Bjergby. Fælleden forener det eksisterende Herfølge og Herfølge Bjergby, med centrum omkring Herfølge Station, og vil fungere som en del af boligernes friarealer og skabe rum for større fællesfunktioner som skole og forsamlingshus, nyttehaver eller måske dyrehold.

I Herfølge Bjergby vil der være begrænset kørsel internt i boligområderne og parkering etableres som fællesparkeringer. I stedet skal et skal et tæt stinet gøre det nemt og attraktivt at tage cyklen og gå til stationen, indkøb, skole og sport.

Herfølge Bjergby har fået helhedsplan. Illustration: Werk og Vandkunsten.
Herfølge Bjergby har fået helhedsplan. Illustration: Werk og Vandkunsten.

Efter vedtagelsen af helhedsplanen skal der sættes gang i drøftelser om den videre proces. Blandt andet skal en kommende analyse af boligmarkedet i Køge Kommune afdække med hvilken hastighed, det vil være hensigtsmæssigt at bygge nyt. Derudover skal udviklingen ske under hensyn til den økonomiske situation, ligesom lokalplanlægningen vil være en del af den kommende proces.

Eksisterende bygninger bevares

Herfølge Bjergby har i dag en spredt varieret bebyggelse med omkring 10 beboelsesejendomme samt en spejderhytte, LilleSyd Forsamlingshus, et autoværksted, LilleSyd Ude-Friskole og den firlængede gård – Bjerggården.

Ifølge helhedsplanen er bebyggelserne er med til at give stedet dets ånd og identitet, og det anbefales, at de somudgangspunkt bevares.

Stationens bygninger er fredet og opført i 1908 med Heinrich Wenck som arkitekt, mens Bjerggården er et eksempel på en historisk fortælling om landbruget i området, fremgår det af helhedsplanen. Stuehuset og de tre staldlænger er opført i 1897. I helhedsplanen lægges der op til, at bygningskomplekset udvikles som flerfamilieboliger eller bofællesskab.

Bjergvej 5A er et stråtækt mindre landhus også opført i 1897. Huset kan ifølge helhedsplanen fremtidigt indgå i en tættere bygningssammenhæng.

“Bevaring af bygningerne betyder ikke, at de skal gøres til museumsgenstande, men at de kan være med til at styrke områdets karakter dermed Herfølge Bjergbys identitet og kulturhistoriske helhed”, fremgår det af helhedsplanen.

Desuden lægges der op til, at LilleSyd Ude-Friskole skal udbygges med permanente bebyggelser som på sigt skal kunne rumme cirka 160 børn.