Kommune vil udfordre Kystdirektoratet for at bygge boliger

Langeland Kommune vil have Kystdirektoratet til at ændre strandbeskyttelsen ved Rue Mark, mens en grund ved Rudkøbing Skole skal sælges til projektudvikler.

Langeland Kommune har planer om, at der skal bygges boliger på et 14.800 kvadratmeter stort areal ved Rue Mark.

Der kan etableres ti parcelhusgrunde, men kommunen øjner mulighed for, at der i alt kan etableres 20 grunde ved at inddrage et areal, der aktuelt anvendes til boldbane. Arealet er dog omfattet af strandbeskyttelseslinjen, hvor der ikke kan bygges boliger.

Kommunens administration har derfor rettet henvendelse til Kystdirektoratet for at få belyst mulighederne for ophævelse af beskyttelsen. Kystdirektoratet svarer ifølge kommunen tilbage, at det vil kræve en særskilt ansøgning, og at de i direktoratet er tilbageholdne med at give tilladelser til ændringer af strandbeskyttelseslinjerne.

– Vi vil gerne have øget bosætning, og vil vil gerne tiltrække tilflyttere. Og det forudsætter jo også, at vi kan tilbyde nogle attraktive boliger, sagde 1. viceborgmester og formand for Klima-, Trafik- og Teknikudvalget, René Larsen (S), da sagen var på dagsordenen på det seneste møde i kommunalbestyrelsen.

LÆS OGSÅ: DISSE KOMMUNER ER BEDST TIL AT TILTRÆKKE BØRNEFAMILIER

– Men der bliver vi så forhindret af, at Kystdirektoratet mener, at dette er natur inden for strandbeskyttelseslinjen. Og det er jeg ikke enig med dem i.

– Vi taler om en boldbane, der er omgivet af boliger på tre sider, og så er der vand på den fjerde.

Samtlige medlemmer af Klima-, Trafik- og Teknikudvalget er derfor blevet enige om, at kommunen skal udfordre Kystdirektoratet, fortalte René Larsen.

– Det vil vi gøre ved, at vi får administrationen til at udarbejde et forslag, hvor vi kan udnytte hele dette areal helt ud til kysten. Og så vil vi på det grundlag forelægge sagen for Kystdirektoratet. Og så får vi forhåbentligt accept på, at det må vi godt. Der er selvfølgelig også omvendt en risiko for, at de siger, at det må vi ikke. Men jeg håber, at fornuften vil sejre. Dette er byzone. Det har ikke noget med strandbeskyttelseslinje og natur at gøre, påpegede han.

Nye boliger på sportspladsen ved Rudkøbing Skole

Langeland Kommune vil sælge et areal ved den tidligere Rudkøbing Skole til en projektudvikler, der skal bygge boliger på grunden. Foto: Langeland Kommune.
Langeland Kommune vil sælge et areal ved den tidligere Rudkøbing Skole til en projektudvikler, der skal bygge boliger på grunden. Foto: Langeland Kommune.

Også ved den tidligere Rudkøbing Skole, der lukkede for 13 år siden, kan der være nye boliger på vej.

Tanken er, at et 30.650 kvadratmeter stort areal skal sælges, så der kan bygges boliger. Arealet ved Strandlystvej omfatter sportspladsen, Værkstedsgården, sundhedshuset, Boligselskabet Langelands ejendom samt dele af parkerings- og vejadgangen.

– Det er faktisk et superattraktivt område, sagde René Larsen på kommunalbestyrelsesmødet.

Han henviste til, at arealet ligger ligger tæt på byen og tæt på offentlig transport, ligesom der i området er mulighed for at bygge i tre etager.

– Det betyder rent faktisk, at fra 1. og 2. sal er der udsigt ud over vandet, påpegede udvalgsformanden.

LÆS OGSÅ: SÅ MEGET VOKSEDE DE DANSKE KOMMUNER I 2022

Langeland Kommune planlægger at sælge arealet som helhed til en projektudvikler, som skal udarbejde et forslag til arealdisponering og i øvrigt stå for byggemodningen af området.

– Jeg håber meget på, at der vil være nogle investorer derude, som ser et potentiale i dette område, som jo som nævnt ligger superattraktivt med udsigtsmuligheder og stort set lige for enden af motorvejen, sagde René Larsen.

Der var i kommunalbestyrelsen bred opbakning til at sætte arealet til salg, men Venstre havde dog et enkelt forbehold.

– Der, hvor vi er knap så åbne, det er i forhold til lejeboliger, og noget der ligesom belaster kommunens økonomi yderligere. Det er vi nok ikke så åbne over for lige i dette tilfælde, sagde næstformand for Klima-, Trafik- og Teknikudvalget, Brian Dalsgaard (V), på kommunalbestyrelsesmødet.

Langeland Kommune kommer dog ikke uden om at skulle afsætte et mindre beløb til annoncering, udarbejdelse af udbudsmateriale og den matrikulære udstykning, fremgår det af referatet fra kommunalbestyrelsesmødet.