Solcellevirksomheden Racell Saphire og landbrugsvirksomheden Rubenlund Agro har sat sig for at skabe nye muligheder for varmeforsyning ved at levere nærvarme til lokalsamfundet fra danske hyper-effektive hybridsolceller. Det sker via en såkaldt ”Remote Renewable Energy Hub” (RREH), der er en komplet løsning for vedvarende energi, der som projekt nu står overfor at skulle rulles ud og testes på Langeland fra årsskiftet. Det skriver Racell i en pressemeddelelse.

– Det allerførste Energy Hub skal etableres på en staldbygning hos Rubenlund på Langeland, som vil gøre både landbrugsvirksomheden og en nærtliggende ferieby selvforsynende med både varme og strøm. Dernæst har vi i støbeskeen at bruge endnu mere af staldbygningens tagareal og derved udvide varmeforsyningen til yderligere 50 nærtliggende parcelhuse. Heldigvis er det sådan, at de mindre byer på landet som ikke kan få fjernvarme, typisk har et landbrug i nærheden. Ved at etablere hybridsolcellerne på taget af landmandens landbrugsbygninger, bliver bygningerne pludselig til et Energy Hub, der kan levere fuld varmeforsyning sommer og vinter til en eller flere mindre byer i nærheden, udtaler Yakov Safir, der er administrerende direktør for Racell, i meddelelsen.

– Hybridsolcellepaneler er vandkølede på bagsiden. De ligner standardsolceller, men har på bagsiden en fem millimeter tynd væskefyldt køleplade, som kan producere mere end tre gange så meget energi per kvm som et standardsolcellepanel. Varmen produceres ved lav temperatur, som hæves i en varmepumpe til den ønskede temperatur. På årsbasis har varmepumpen et begrænset elforbrug og resten bruges til almindelig elforsyning, uddyber han.

Konkret installeres der i projektet hybridsolceller (PVT-E paneler) på taget af bygningerne ved Rubenlund og Feriepark Langeland. I projektet testes hvordan to energi-knudepunkter bedst kan udveksle energi med hinanden. De vil producere tilstrækkelig vedvarende elektricitet og termisk energi (varme/køling) til at dække hele energibehovet for både landbruget og ferieparken dag og nat året rundt og potentielt producere nærvarme til de nærmeste huse og småbyer.

– Hybridsolcellerne installeret på mine bygninger gør, at jeg internt i virksomheden bliver selvforsynende både i forhold til varme og el, og eksternt er min virksomhed også med til at skabe værdi i den grønne omstilling med etablering af nærvarme lokalt” siger Ulrik Bremholm, administrerende direktør for Rubenlund Agro.

Hybridsolcellerne er ifølge Racell så effektive, at de to energiknudepunkter tilsammen kun skal gøre brug af et lille tagareal på 1.500 kvadratmeter for at være selvforsynende. Rubenlund og Feriepark Langeland har tilsammen et tagareal på omtrent 11.000 kvadratmeter.

Projektet også tester effekten af de vandkølede hybridsolceller overfor nogle helt nye CO2-kølede hybridsolcellepaneler. Den CO2-baserede teknologi forventes at blive betydelig mere effektiv og billigere.