Komproment vil genanvende gammel tegl

Komproment er i fuld gang med at forske i genanvendelse af gammel tegl til nye byggeprodukter via upcycling. Det sker med støtte fra Innobooster i samarbejde med GTS-instituttet, DBI, der hjælper med at afdække mulighederne for lokal genanvendelse af gamle teglsten

Komproment har i mange år via cradle-2-cradle arbejdet med ”take-back-ordninger” og leget med tanken om at omdanne gamle teglsten til nye og markedsklare produkter, der kan indgå i nyt byggeri som et cirkulært alternativ til den kendte produktlinje.

Og at Komproment mener noget med det, kan man forsikre sig om i forskningsmiljøet omkring GTS-instituttet (Godkendts Teknologisk Service), hvor ideerne nu afprøves. GTS bedriver forskning netop med henblik på at sætte fart på ideer, som undfanges i virksomhederne, og som kan fremme anvendelse af ny teknologi.

– Det har længe været en drøm at kunne upcycle gamle teglsten til nye fuldt ud konkurrencedygtige teglsten. Nu ser det ikke længere ud til, at det er ren utopi. Vores samarbejde med forskerne finder løsninger i en opblanding med bioaske, som bindes sammen med såkaldte geodymer, fortæller administrerende direktør Mads Røge, Komproment.

Han er optimist, men giver også forskningen og udviklingen tid. For selv om resultaterne synes lovende, så vil der også være rigtig mange krav, der skal efterprøves og dokumenteres før en upcyclet teglsten kan udbydes på markedet.

– For mange grønne produkter har det vist sig, at blandt andet brandkravene har været en hurdle, som ofte bremser de nye produkter. Derfor har vi fra Komproments side særskilt bedt om, at GTS-instituttet har fuld fokus på brandkrav, og vi har da også Dansk Brandteknisk Institut, DBI, med i projektet, fortæller Mads Røge.

Upcycling af gammelt tegl er ikke blot en gevinst, fordi teglet genbruges. Det spiller også ind, at adgangen til knust tegl vil kunne sammenlignes med anvendelse af lokale råvarer samtidig med, at det effektivt vil kunne udfordre de CO2-tunge løsninger på de forskellige markeder, hvor Komproment leverer ventilerede facader.

– Det ser for eksempel meget lovende ud for CO2-regnskabet, da vi slet ikke behøver de høje og energikrævende temperaturer, som skal til for at brænde traditionelt tegl, siger Mads Røge, der forventer i løbet af få år at kunne levere et produktprogram af upcyclede facadeprodukter i en sammenlignelig kvalitet med det kendte produktprogram.

– Dog med et væsentligt lavere CO2-ækvivalenter per kvadratmeter. Det ser derfor ud til, at vi snildt vil kunne leve op til de stramninger om tilladt CO2-forbrug på bygninger, der vil blive ved med at komme, slutter Mads Røge.