De videnstunge erhverv godt rustet til den krise, der allerede er begyndt at kradse i branchen. Det viser en gennemgang af det seneste års regnskaber fra knap 730 virksomheder indenfor videnservice med mellem 10 og 999 årsværk, som Spar Nord og BDO har foretaget i forbindelse med erhvervsprisen Succesvirksomhed 2022.

Ifølge en pressemeddelelse fra Spar Nord havde 65 procent af virksomhederne i branchen sidste år fremgang i resultatet, og det har formentligt medvirket til, at hele 73 procent formåede at løfte egenkapitalen.

– Videnservice er så at sige en blandet pose bolcher af mange forskelligartede virksomheder, men fælles for dem alle er, at de er servicevirksomheder, der lever af at betjene andre virksomheder. Derfor har de seneste års højkonjunktur smittet positivt af på videnservicebranchen, da appetitten på vækst i dansk erhvervsliv har været nærmest umættelig og efterspørgslen på specialiseret viden, der kunne hjælpe med at understøtte dén vækst, dermed stor, udtaler cheføkonom hos Spar Nord, Jens Nyholm, i meddelelsen.

Partner & statsautoriseret revisor hos BDO, Morten Christensen, påpeger, at virksomhederne har været forudseende.

– Videnservicevirksomhederne har heldigvis udvist rettidig omhu og har ikke alene formået at veksle den store efterspørgsel på eksempelvis juridisk bistand, markedsføring og erhvervsservice generelt til en stærk profit, men også til en polstring af egenkapitalen og dermed en øget konsolidering, der kan være afgørende for virksomheder i forhold til at kunne modstå ugunstige konjunkturer, siger han.

Krisen vil ramme branchen skævt

Selvom det er svært at spå om, hvilke virksomheder der vil blive hårdest ramt af den potentielle krise, da det i høj grad afhænger af den enkelte virksomheds økonomiske robusthed og evne til at optimere og tilpasse forretningen, så tyder noget på, at særligt arkitekthuse, rådgivende ingeniører og andre virksomheder, der servicerer byggebranchen, kan komme i strid modvind, når den økonomiske storm for alvor blæser op, fortæller Jens Nyholm.

– Stigende materiale- og energipriser kombineret med galoperende inflation og historisk store rentestigninger er ikke ligefrem befordrende for byggeriet, og derfor kan vi allerede nu se, at byggeaktiviteten så småt er begyndt at gå i stå i det private såvel som i det offentlige.  Så selvom krisen ikke direkte påvirker eksempelvis arkitekthusene, så kan de blive stadig blive hårdt ramt og vil formentligt være blandt de første til at mærke krisen kradse.

Ifølge Morten Christensen vil det økonomiske uvejr også ramme geografisk skævt, når man kigger på de videnstunge erhverv. En stor del af virksomhederne befinder sig nemlig i København, hvor branchen dermed vil blive hårdest påvirket.

– Videnservice er i høj grad et storbyfænomen, der i høj grad koncentrer sig i landets største byer. Det er nemlig der, deres kunder befinder sig, og hvor de har adgang til kvalificeret arbejdskraft. Store dele af de videnstunge virksomheder findes derfor i hovedstaden, og det er formentligt også her, at krisen kommer til at fylde allermest i branchen – selvom de københavnske videnservicevirksomheder, når vi kigger på dem isoleret set, står på et stærkt økonomisk fundament, siger han slutteligt.

Andel videnservicevirksomheder med fremgang i henholdsvis årets resultat og egenkapital i 2021

  Fremgang i årets resultat i 2021 Fremgang i egenkapital i 2021
Andel virksomheder 65 procent 73 procent

Kilde: Spar Nord og BDO

Tabellen viser andelen af de 728 danske virksomheder med mellem 10 og 999 årsværk indenfor videnservicebranchen, der havde fremgang i henholdsvis årets resultat og egenkapitalen i 2021.

Videnservicebranchen er defineret efter Dansk Branchekode DB19.

Andel virksomheder med fremgang i henholdsvis årets resultat og egenkapital i 2021 fordelt på de største underbrancher indenfor videnservice

Underbranche Andel med fremgang i årets resultat i 2021 Andel med fremgang i egenkapital i 2021
Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed 69 procent 83 procent
Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder 67 procent 68 procent
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 74 procent 77 procent
Arkitektvirksomhed 57 procent 66 procent
Bogføring og revision: skatterådgivning 67 procent 66 procent
Reklamebureauer 81 procent 86 procent
Juridisk bistand 50 procent 52 procent
Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik 66 procent 86 procent
Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik 33 procent 65 procent
Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. 50 procent 64 procent
Dyrlæger 53 procent 72 procent
Anden teknisk rådgivning 59 procent 66 procent
Industriel design og produktdesign 72 procent 76 procent
Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi 78 procent 83 procent
Kommunikationsdesign og grafisk design 85 procent 90 procent
Public relations og kommunikation 72 procent 67 procent
Teknisk afprøvning og kontrol 69 procent 75 procent
Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv. 53 procent 67 procent
Reklameplads i medier 71 procent 79 procent
Anden reklamevirksomhed 69 procent 69 procent
Fotografisk virksomhed 55 procent 73 procent
Markedsanalyse og offentlig meningsmåling 80 procent 70 procent
Anden måling og teknisk analyse 89 procent 89 procent
Oversættelse og tolkning 60 procent 60 procent
Indretningsarkitekter og rumdesign 75 procent 50 procent
Kontrol af levnedsmidler 75 procent 75 procent
Finansielle hovedsæders virksomhed 100 procent 67 procent
Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg 67 procent 100 procent
Landbrugskonsulenter 50 procent 100 procent

Kilde: Spar Nord og BDO

Om regnskabsanalysen

Spar Nord og BDO har i fællesskab hentet og analyseret regnskaber for cirka 350.000 danske virksomheder med mellem 10 og 999 årsværk.

Blandt den indledende gruppe af virksomheder er 11.500 regnskaber blevet udvalgt til yderligere gennemgang af blandt andet egenkapital og årets resultat for de seneste fem år. Herudover er der foretaget analyser af de 11.500 virksomheders fordeling på regioner, kommuner og brancher. Brancheanalyserne er baseret på Dansk Branchekodes DB19-standardgruppering.

Om Succesvirksomhed 2022

Spar Nord og BDO stiftede i 2019 Succesvirksomhed som er en erhvervspris, der anerkender de danske små og mellemstore virksomheder med mellem 10 og 999 årsværk. Succesvirksomhederne kvalificerer sig på baggrund af antal ansatte og vurderes ud fra performance på følgende parametre:

  • Vækst i resultat før skat de seneste fem år
  • Soliditetsgrad over 20 procent i det seneste regnskabsår
  • Vækst i soliditeten målt over de seneste fem år
  • Evnen til at skabe resultater med det givne kapitalgrundlag

Virksomhederne bliver for hvert kriterie tildelt point, alt efter hvor godt de klarer sig. Det er det samlede antal point, der afgør, om en virksomhed bliver en del af de i alt 1.000 succesvirksomheder.

Fonde, finansielle holdingselskaber, udenlandske datterselskaber, pengeinstitutter samt rådgivnings- og revisionsvirksomheder er ikke medtaget blandt de 1.000 succesvirksomheder.

Læs mere om ”Succesvirksomhed 2022” her: www.succesvirksomhed.dk