Lars Ismiris, administrerende direktør i LEA Ejendomspartner. Foto: PR.
Lars Ismiris, administrerende direktør i LEA Ejendomspartner. Foto: PR.

LEA er ejendomspartner inden for ejer-, andelsboligforeninger og udlejningsejendomme. Virksomheden havde i 2022 en omsætning på 46,84 millioner kroner og leverede et årsresultat på 2,44 millioner kroner.

– Vi er tilfredse med årsregnskabet og følger den planlagte udvikling. Nettoomsætningen var på 46,84 millioner kroner i 2022 mod 44,62 millioner kroner i 2021, og det ordinære resultat efter skat var 2,44 millioner kroner mod 0,64 millioner kroner i 2021. Vi har som en del af en langsigtet strategi arbejdet med at udvikle og styrke en række funktioner og områder betragteligt. Vi flyttede i 2021 fra Herlev til Bremerholm 31 i København K som et centralt led i en vækststrategi og komme endnu tættere på EDC Poul Erik Bech-koncernen og knytte os endnu tættere til koncernens værdikæde, udtaler Lars Ismiris, administrerende direktør i LEA Ejendomspartner.

– Vi har et rigtig godt fundament, og det er kun forstærket af, at vi kan trække på mange forskellige kompetencer, hvor vi nu sidder tættere på mere end 100 medarbejdere, heriblandt erhvervsmæglere, valuarer og specialister, hvilket har styrket os.

Følger forventet udvikling

Udover København har LEA Ejendomspartner også kontorer i Kolding, Odense og Næstved med mere end 60 medarbejdere.

– De senere år har vi investeret i at udvikle og fremtidssikre virksomheden og har en strategi og et ønske om at stå endnu stærkere i fremtiden, udtaler Lars Ismiris.

– Vi forventer en fortsat positiv, organisk vækst i LEA Ejendomspartner i 2023. Det skal både ske ved at udvide samarbejdet med eksisterende kunder og etablere nye kundeforhold. Herudover arbejder vi videre med at styrke vores position gennem evt. fusioner med andre ejendomsadministrationsvirksomheder. Vi arbejder med at opgradere vores specialistfunktioner. På baggrund af vores fortsatte udvikling, forventer vi et positivt resultat for 2023, og vi forventer en virksomhed, hvor vi yderligere bliver styrket på kundeservice, kvalitet og effektivitet, slutter han.

LEA Ejendomspartners hovedaktivitet er ejendomsadministration samt drift og vedligeholdelse af ejendomme med administration af investerings- og udlejningsejendomme, andelsboliger og ejerforeninger. Desuden tilbyder LEA Ejendomspartner rådgivning om renoveringsprojekter og lejeoptimering.