Lokalplan for Sommarivabyen sendes i høring

PensionDanmark har fået godkendt lokalplanen for Sommarivabyen i Helsingør. Der skal bygges 220 boliger i to-tre etager.

AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

PensionDanmark udvikler Sommarivabyen i Helsingør i samarbejde med Holscher Nordberg og Tegnestuen Lokal og landskabsarkitekter fra SLA samt bæredygtighedskonsulenter fra Aaen Engineering og Transition.
PensionDanmark udvikler Sommarivabyen i Helsingør.

Politikerne i byrådet i Helsingør Kommune har besluttet at sende lokalplanen for Sommarivabyen i otte ugers offentlig høring. Det skriver SN.dk.

– Der har været nogle volumenstudier, som ikke har givet et retvisende billede af projektet, og vi har heldigvis i dag modtaget nogle mere omfattende tegninger, sagde formand for By-, Plan- og Trafikudvalget, Janus Kyhl (K), ifølge SN.dk, da planen blev godkendt på byrådsmødet den 24. juni.

Det er PensionDanmark, der står for udviklingen af den 50.000 kvadratmeter store stadiongrund på Nordre Strandvej. Pensionskassen samarbejder med Holscher Nordberg og Tegnestuen Lokal og landskabsarkitekter fra SLA samt bæredygtighedskonsulenter fra Aaen Engineering og Transition.

PensionDanmark udvikler Sommarivabyen i Helsingør i samarbejde med Holscher Nordberg og Tegnestuen Lokal og landskabsarkitekter fra SLA samt bæredygtighedskonsulenter fra Aaen Engineering og Transition.
PensionDanmark udvikler Sommarivabyen i Helsingør i samarbejde med Holscher Nordberg og Tegnestuen Lokal og landskabsarkitekter fra SLA samt bæredygtighedskonsulenter fra Aaen Engineering og Transition.

Lokalplanen muliggør 220 boliger samt fire fælleshuse med et samlet etageareal på 20.600 kvadratmeter.

Bebyggelsen inden for lokalplanens område skal etableres som etageboliger i to-tre etager og rækkehuse i to etager. Mindst 69 af boligerne skal være rækkehuse.

Bebyggelsen skal opføres med en base i tegl, mens første og anden sal skal være i træ. Tage kan udføres i tagpap, naturskifer, falsede stålplader, træ eller beplantede, men skal være ens for hele bebyggelsen. Det gælder dog ikke de fritliggende fælleshuse.

Lokalplanen stiller ret præcise krav til bebyggelsens udformning og arkitektur. Der tilstræbes en ensartet arkitektur uden de store muligheder for variation.

Byrådet besluttede i maj 2022 at sælge grunden til PensionDanmark for 154,5 millioner kroner, men aftalen er betinget af, at der vedtages en lokalplan for pensionskassens boligprojekt inden udgangen af 2024.

PensionDanmark udvikler Sommarivabyen i Helsingør i samarbejde med Holscher Nordberg og Tegnestuen Lokal og landskabsarkitekter fra SLA samt bæredygtighedskonsulenter fra Aaen Engineering og Transition.
PensionDanmark udvikler Sommarivabyen i Helsingør i samarbejde med Holscher Nordberg og Tegnestuen Lokal og landskabsarkitekter fra SLA samt bæredygtighedskonsulenter fra Aaen Engineering og Transition.

Ifølge Helsingør Kommune har området sammen med Sommarivaparken en lang historie bag sig som udflugtsmål og rekreativt område.

Det tidligere stadion blev indviet i 1923 og har været i drift som opvisningsstadion indtil 2019, hvor et nyt stadion i Hellebæk blev indviet.

I dag ligger området tomt og ubrugt hen, og flere af de tidligere tribuner i området er revet ned.

Der er kun få bygninger i området tilbage, herunder enkelte haller, hvis aktiviteter flyttes i forbindelse med udviklingen af området.

Ingen af bygningerne i området er bevaringsværdige, og de forventes alle at blive nedrevet.