Boligselskabet Nordkysten vil sætte Antoniehus på Søndre Strandvej i Helsingør til salg. Foto: Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.
Boligselskabet Nordkysten vil sætte Antoniehus på Søndre Strandvej i Helsingør til salg. Foto: Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

Helsingør Kommune har lejet Antoniehus på Søndre Strandvej i Helsingør som samlet afdeling siden 1997. Ejendommen har været anvendt som ungecenter, ligesom det har indeholdt seks ungdomsboliger, som dog ikke har været udlejet på selvstændige kontrakter.

Med virkning fra den 30. juni 2023 opsagde kommunen lejemålet, da ungecenterets funktioner blev flyttet til Stengade 72.

Som resultat af opsigelsen har Boligselskabet Nordkysten nu et lejetab på 1 million kroner årligt.

På vegne af Boligselskabet Nordkysten har Boligkontoret Danmark derfor undersøgt mulighederne for afdelingens fremtid. De har vurderet, at det ikke er økonomisk muligt at omdanne bygningen til boligformål.

Mulighederne for at omdanne ejendommen til seniorboliger er blandt andet blevet undersøgt, men vurderingen er, at en ombygning vil blive for dyr.

Læs også: Udvikler vil bygge rækkehuse på Strandvejen i Vedbæk

Derfor vil boligselskabet nu nedlægge afdelingen og sælge ejendommen. Boligkontoret Danmark har fået udarbejdet en salgsvurdering fra Nordicals ejendomsmæglere, der vurderer en salgspris på cirka 17 millioner kroner.

Boligselskabet Nordkysten (oprindeligt Boligselskabet Teglværksgården) har ejet Antoniehus siden 1982, hvor det oprindeligt blev indrettet til ungdomsboliger.

Efter udlejningsproblemer i 1990’erne, indgik kommunen aftale om at leje ejendommen og sammen med Landsbyggefonden at sikre kapitaltilførsel. Størstedelen af ungdomsboligerne blev i denne forbindelse nedlagt, mens 80 kvadratmeter blev fastholdt.

Ejendommen blev i 2020 offentligt vurderet til 16 millioner kroner, hvoraf værdien af den 1.530 kvadratmeter store grund udgjorde knap 7 millioner kroner.