Udvikler vil bygge 120 boliger i Cinemabyen

Ny lokalplan for et område i Cinemabyen i Helsingør skal blandt andet give mulighed for, at der kan bygges et tårnhus i op til syv etager.

AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Ny lokalplan skal bane vejen for 120 nye boliger i Cinemabyen i Helsingør. Illustration fra lokalplanen.
Ny lokalplan skal bane vejen for 120 nye boliger i Cinemabyen i Helsingør. Illustration fra lokalplanen.

En ny lokalplan for et 12.800 kvadratmeter stort areal i den centrale del af Cinemabyen i Helsingør skal give mulighed for, at der kan bygges 120 boliger samt 1.000 kvadratmeter erhverv.

Bebyggelsen i området består i dag af dels tomme og mere eller mindre forfaldne erhvervsbebyggelser.

De skal rives ned for at gøre plads til et tårnhus i maksimalt syv etager samt fire etagebyggerier i fire-seks etager og 13 rækkehuse i to etager.

Lokalplanen stiller krav om, at mellem 10 og 20 procent af de kommende boliger skal være under 60 kvadratmeter, samt at mindst 10 procent af boligerne skal være på mindst 100 kvadratmeter.

Ny lokalplan skal bane vejen for 120 nye boliger i Cinemabyen i Helsingør. Illustration fra lokalplanen.
Ny lokalplan skal bane vejen for 120 nye boliger i Cinemabyen i Helsingør. Illustration fra lokalplanen.

“Hovedparten af facaderne på ny bebyggelse i området skal fremstå med facader i lyse, gullige tegl, med partier i glas, beton, træ og metal”, fremgår det af dagsordenen til et møde i By-, Plan- og Trafikudvalget, hvor politikerne skal beslutte, om lokalplanen skal sendes i otte ugers offentlig høring.

Læs også: Stor tvangsauktion aflyst i sidste øjeblik

Erhvervslokalerne etableres i stueetagerne ud mod Haderslevvej, som i visionsplanen for Cinemabyen delvist udlægges til et kommende bystrøg.

Der kan etableres detailhandel og liberalt erhverv som eksempelvis frisør, tandlæger og caféer, men der må ikke etableres dagligvarebutik. Desuden må der kun etableres 600 kvadratmeter, og den enkelte butik må maksimalt være 300 kvadratmeter stor.

Ny lokalplan skal bane vejen for 120 nye boliger i Cinemabyen i Helsingør. Illustration fra lokalplanen.
Ny lokalplan skal bane vejen for 120 nye boliger i Cinemabyen i Helsingør. Illustration fra lokalplanen.

Ifølge SN.dk er lokalplanen udarbejdet på baggrund af et projekt fra ejendomsudviklingselskabet Argo Bolig på vegne af ejerne af grundene Haderslevvej 25 og 27.

Grundene ejes af selskaber, der er ejet af selskabet Cinemabyen ApS, som er kontrolleret af ejendomsinvestoren Malte Kjems fra Hørsholm, skriver SN.dk.

Lokalplanen er den anden i en række af lokalplaner for Cinemabyen. Den udarbejdet på baggrund af helhedsplanen for Cinemabyen og projektmateriale fra Sweco.

Ny lokalplan skal bane vejen for 120 nye boliger i Cinemabyen i Helsingør. Illustration fra lokalplanen.
Ny lokalplan skal bane vejen for 120 nye boliger i Cinemabyen i Helsingør. Illustration fra lokalplanen.

Den første lokalplan for området blev vedtaget i sommeren 2023.

Den giver ifølge SN.dk mulighed for at bygge 140 lejligheder på hjørnet af Fredericiavej og Rønnebær Allé. Bag projektet står ejendomsfonden Core Property X, som dog endnu ikke har sat spaden i jorden, skriver SN.dk.

Hele Cinemabyen omfatter et areal på 80 hektar, hvor der kan bygges 700 boliger samt erhverv.

I alt må der i udviklingsområdet etableres op til 3.000 kvadratmeter butikker, og i den sydlige del har Rema 1000 planer om at bygge en 1.200 kvadratmeter stor dagligvarebutik.