Plan for 220 boliger ved Strandvejen er klar

PensionDanmark står bag projektet Sommarivabyen med 220 nye boliger på stadiongrunden på Nordre Strandvej i Helsingør.

Et lokalplanforslag for 220 nye boliger på den gamle stadiongrund på Nordre Strandvej i Helsingør er klar til at blive fremlagt for politikerne i By-, Plan- og Trafikudvalget.

Den 4. juni skal de tage stilling til, om forslaget skal sendes i offentlig høring.

Ifølge SN.dk tegner der sig både i udvalget og byrådet i Helsingør et flertal for projektet, idet både Socialdemokratiet og Konservative bakker op om det.

Politikerne har ifølge avisen også et godt økonomisk incitament for at støtte op om lokalplanen. Byrådet besluttede i maj 2022 at sælge grunden til PensionDanmark for 154,5 millioner kroner.

Aftalen er dog betinget af, at der vedtages en lokalplan for pensionskassens boligprojekt, og kommunen står ifølge SN.dk til at miste cirka 149,6 millioner kroner, hvis lokalplanen ikke bliver til noget.

Og på vejen dertil ligger der en del bananskræller, der skal styres uden om.

Kommunen har endnu ikke formået at få en forhåndsgodkendelse fra Naturstyrelsen. Den er nødvendig, fordi størstedelen af byggeriet ligger indenfor skovbyggelinjen, så der kræves dispensationer.

Tidligere har en støjrapport fra Dansk Miljøanalyse ifølge SN.dk vist, at vejstøjen fra Nordre Strandvej overstiger grænseværdierne for dele af de kommende boliger.

Og endeligt er der en risiko for opsættende virkning, hvis der bliver indgivet en klage til Planklagenævnet. Og projektet har modstandere.

PensionDanmark står i samarbejde med blandt andre Holscher Nordberg og Tegnestuen Lokal bag Sommarivabyen på stadiongrunden ved Nordre Strandvej i Helsingør.
PensionDanmark står i samarbejde med blandt andre Holscher Nordberg og Tegnestuen Lokal bag Sommarivabyen på stadiongrunden ved Nordre Strandvej i Helsingør.

Blandt dem er medlem af By-, Plan- og Trafikudvalget, løsgænger, Thomas Kok.

– Jeg synes lokalplanen er en katastrofe for både kommune og kulturarv. Udsigten til Kronborg forsvinder jo fuldstændig, når man ser på den vedlagte visualisering af udsigten fra toppen af skrænten ved feriebyens fælleshus. Samtidig viser visualiseringen, at nærmest alt kig fra vejen til kystskrænten forsvinder, siger han til SN.dk.

Sommarivabyen er navnet på udviklingsprojektet, som omfatter 220 boliger samt fire fælleshuse med et samlet etageareal på 20.600 kvadratmeter.

Bebyggelsen inden for lokalplanens område skal etableres som etageboliger i to-tre etager og rækkehuse i to etager. Der stilles krav om, at mindst 69 af boligerne skal være rækkehuse, mens der ikke angives nærmere bestemmelser om størrelsesfordeling.

PensionDanmark har dog tidligere udmeldt en forventning om, at der bygges 72 rækkehuse på i gennemsnit 130 kvadratmeter, 99 ejerlejligheder på i gennemsnit 82-85 kvadratmeter samt 41 lejeboliger i et seniorfællesskab.

PensionDanmark udvikler projektet i samarbejde med Holscher Nordberg og Tegnestuen Lokal og landskabsarkitekter fra SLA samt bæredygtighedskonsulenter fra Aaen Engineering og Transition.

Lokalplanen stiller ret præcise krav til bebyggelsens udformning og arkitektur. Der tilstræbes en ensartet arkitektur uden de store muligheder for variation.

Bebyggelsen skal opføres med en base i tegl, hvor første og anden sal skal være i træ. Tage kan udføres i tagpap, naturskifer, falsede stålplader, træ eller beplantede, men skal være ens for hele bebyggelsen med undtagelse af de fritliggende fælleshuse.

De kommende boliger vil blive certificeret til DGNB Guld og Svanemærket.