MT Højgaard nedjusterer og drosler ned på udenlandske aktiviteter

MT Højgaard nedjusterer forventningerne til driftsresultatet i 2023, og der drosles markant ned på de internationale aktiviteter.

Bestyrelsen for MT Højgaard har besluttet drosle ned på de internationale aktiviteter i en “kontrolleret proces, der også omfatter frasalg og afvikling”.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra koncernen, der i højere grad retter sigtekornet mod den danske forretning.

– Efter at have intensiveret restruktureringsindsatsen og gennemgået aktiviteterne i MT Højgaard International i detaljer står det klart, at der er behov for en grundlæggende ændring i den strategiske tilgang til internationale aktiviteter. Derfor ændrer vi forretningsmodellen og skalerer aktiviteterne ned. Som hovedregel vil vi fremover kun arbejde internationalt med afgrænsede projekter inden for udvalgte kompetenceområder, hvor vi virkelig har noget at byde på, udtaler koncernchef Henrik Mielke, MT Højgaard Holding, i meddelelsen

I forlængelse af den strategiske fokusering og forværrede resultater i MT Højgaard International justerer MT Højgaard Holding forventningerne til driftsresultatet i 2023 til 200-225 millioner kroner før særlige poster og eventuelle værdireguleringer i forbindelse med den strategiske proces mod tidligere 300-325 millioner kroner, skriver MT Højgaard. Omsætningen ventes uændret at udgøre i niveauet 9-9,5 milliarder kroner, oplyses det videre.

Nedjusteringen skyldes alene de internationale aktiviteter, som i første kvartal 2023 blot udgjorde 7 procent af koncernens omsætning, lyder det.

Den danske kerneforretning har frem til og med maj 2023 leveret bedre resultater end forventet. Fremgangen ventes at fortsætte året ud, så den danske kerneforretning for femte år i træk forbedrer indtjeningen efter solid omsætningsvækst, understreges det.

Fremgangen i de danske aktiviteter er dog ikke stærk nok til at opveje den markante forværring i MT Højgaard Internationals resultater, som især skyldes yderligere nedskrivninger på tre igangværende entrepriser i Grønland og for høje kapacitetsomkostninger.

Der er indsat ny ledelse for den grønlandske forretning, hvor der på kort sigt især er fokus på at færdiggøre de tre nævnte entrepriser på henholdsvis to kollegier og en lufthavn.

MT Højgaard oplyser, at markedstilgangen “vil blive radikalt ændret, kapacitet og organisation vil blive tilpasset til et nyt forretningsomfang, og der vil blive taget skridt til at mindske kapitalbindingen”.

På de øvrige internationale markeder videreføres de allerede annoncerede tiltag.

MT Højgaard ejer 60 procent af det portugisiske selskab Seth, som især er aktiv i Afrika. Her er der forhandlinger med mulige strategiske partnere.

På Færøerne indstilles alt byggeri i tredje kvartal 2023. Derudover videreføres den lønsomme forretning i Maldiverne under MT Højgaard Danmarks ledelse for at skabe synergier inden for vandbyggeri, oplyses det.