Carsten Toft Boesen, administrerende direktør i Niras. Foto: PR.
Carsten Toft Boesen, administrerende direktør i Niras. Foto: PR.

For Niras blev 2022 det andet år i træk med tocifret vækst i både top- og bundlinje. Omsætningen steg fra 2,9 milliarder kroner i 2021 til 3,5 milliarder kroner i 2022. Årets resultat (EBITA) steg fra 132 millioner kroner til 149 millioner kroner. Efter skat faldt resultatet dog fra 84 millioner kroner i 2021 til 75 millioner kroner i 2022. En tilfreds ledelse påpeger i en pressemeddelelse, at alle dele af forretningen har bidraget til udvikling, vækst og indtjening.

– Jeg er først og fremmest meget taknemmelig for den tillid, vores kunder har vist os i løbet af året – en tillid, som har resulteret i mange nye projekter og samarbejdsrelationer samt en historisk stor ordrebog, udtaler administrerende direktør i Niras, Carsten Toft Boesen.

Han peger videre på, at 2022 bød på en fremgang i egenproduktionen fra 1,9 milliarder kroner til 2,1 milliarder kroner. Virksomheden investerede i 2022 markant i markeds- og medarbejderudvikling.

Med udgangspunkt i Niras position indenfor offshore vind og biogas blev det ultimo 2021 besluttet, over en årrække, at investere 150 millioner kroner i at udvikle kompetencer og løsninger rettet mod et øget engagement i den grønne energiomstilling. Satsningen er ifølge Niras kommet godt fra start, og virksomheden er involveret i en række opgaver primært relateret til offshore-vind, biogas, elektrificering og Power-to-X.

Energistyrelsen tildelte hen over årsskiftet Niras undersøgelserne af Danmarks samlede miljømæssigt bæredygtige potentiale for vindenergi, og svenske Forsvarsmagten valgte Niras som deres miljørådgiver for endnu en periode.

De danske infrastrukturinvesteringer kom efter en længere pause atter op i gear. Med tildeling af Nordhavnstunnellen, Hillerød-motorvejens forlængelse og Vestfyn-banen kom Niras danske infrastruktur-portefølje op på niveau med den norske, hvor Niras senest er blevet tildelt design af tre krydsningsspor på den legendariske Bergensbanen.

Samtidig oplever Niras fortsat et meget højt investeringsniveau og stor efterspørgsel indenfor pharma & life science, hvor knaphed på medarbejdere er en væsentlig udfordring.

Tilbagegangen i dele af boligbyggeriet er en realitet, men Niras har gennem en længere periode fokuseret målrettet på institutionelle investorer og industribyggeri og står med en meget stærk ordrebog, der blandt andet omfatter Flodbyen i Randers og Travbyen i Billund for Kirkbi.

Indenfor Forsyning er det fortsat klimatilpasning og avanceret vandbehandling, især blødgøring, der fylder godt op i ordrebøgerne. Niras blev i 2022 udvalgt af Aarhus Vand til at forsætte yderligere 6 år i vandselskabets partnerskab, Vandpartner.

Antallet af medarbejdere er vokset med 9 procent i 2022, hvor Niras har tiltrukket over 600 nye medarbejdere i et jobmarked, som virksomheden betegner som “konkurrencepræget”.

Efterspørgsel på rådgivning om bæredygtighed

Bæredygtighed er ifølge Niras blevet et centralt element i næsten alle virksomheders og organisationers virke, og på tværs af afdelingerne Byggeri, Infrastruktur, Forsyning og Miljø er bæredygtige løsninger, processer og materialer for alvor kommet i fokus og er gjort målbare.

I tæt samarbejde med Carlsberg udviklede Niras vandbesparende løsninger for produktionen på Fredericia Bryggeri. Disse løsninger er gradvist ved at udvikle sig til international standard for bryggerindustrien, og flere af branchens globale brands efterspørger tilsvarende løsninger. Branchens samlede potentiale for vandbesparelser når op over hundrede millioner kubikmeter årligt.

Et andet eksempel fra vandområdet er vand til Power-to-X anlæg, hvor DIN Forsyning i Esbjerg som alternativ til drikkevand valgte at se på mulighederne for anvendelse af renset spildevand. Hermed spares der på områdets i forvejen pressede drikkevandsressource, og spildevandsbelastningen af Vadehavet reduceres.

– At levere bæredygtige løsninger til vores kunder er kernen i vores mission. Vores eksperter samarbejder på tværs af organisationen – og med inddragelse af kunder og videnspartnere – med at levere ydelser og løsninger, der skal skabe overblik, transparens og dokumentation for mål og effekt inden for bæredygtighed. Det oplever vi en stor efterspørgsel efter, siger Carsten Toft Boesen.

Succesfulde opkøb

Væksten på 10 procent er primært drevet af en organisk vækst på 8,5 procent, mens den resterende vækst kommer fra opkøb. I 2022 blev irske Dolmen Engineering og svenske AquaBiota en del af Niras. Selskaberne bidrager markeds- ydelses- og kapacitetsmæssigt til Niras voksende forretning indenfor henholdsvis pharma & life science og vandmiljøvurderinger i relation til den grønne energiomstilling. Integrationen er allerede godt i gang med systemintegration, videndeling og flere fælles tilbud og projekter.

– I 2022 lykkedes vi med to strategisk vigtige opkøb, AquaBiota i Sverige og Dolmen Engineering i Irland. AquaBiota arbejder primært med miljøkonsekvensvurderinger for offshore vindkraft og Dolmen leverer ingeniørløsninger til life science-sektoren. Begge virksomheder bidrager med kunder, ydelser og kompetencer i to af vores vækstmarkeder, forklarer Carsten Toft Boesen.

Tillid til fremtiden trods usikre tider

Trods fortsat stor usikkerhed om den sikkerhedspolitiske situation og den økonomiske udvikling både i Danmark og globalt ser Carsten Toft Boesen med fortrøstning på 2023, hvor han forventer at kunne levere på virksomhedens strategiske mål om fortsat lønsom vækst og udvikling.

– Efter en grundig analyse af vores markedssegmenter og dialog med nøglekunder ser vi ind i et 2023, hvor vi forventer fortsat fornuftig lønsomhed og gode vækstmuligheder, og hvor vi derfor planlægger at forøge vores investeringer i den grønne energiomstilling, bæredygtige løsninger og digital innovation – samt ikke mindst i vores medarbejderes udvikling og ekspertise, siger Carsten Toft Boesen.

Niras – nøgletal

Tusinde kroner 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Egenproduktion 2.116 1.924 1.704 1.774 1.743 1.647
Omsætning 3.454 2.881 2.451 2.278 2.204 2.125
EBITA 149,1 132,4 116,3 72,2 60,5 50,4
EBITA-margin
(procent)
7 6,9 6,8 4,1 3,5 3,1
Resultat efter skat 75,2 83,9 62,2 42,7 33,3 20,3
Antal medarbejdere, FTE 2.424 2.306 2.181 2.332 2.355 2.206
Medarbejdertilfredshed*(procent) 90 87 87
EBITA/ per FTE 68 64 53 31 26 23