Gunvor Riber Uggerhøj og Sofie Kirt Strandbygaard er seniorkonsulenter i bæredygtig mobilitet i Niras, og deltager begge i det internationale forskningsprojekt TOD2, der skal skabe rammerne for fremtidens bæredygtige byer. Foto: Niras.
Gunvor Riber Uggerhøj og Sofie Kirt Strandbygaard er seniorkonsulenter i bæredygtig mobilitet i Niras, og deltager begge i det internationale forskningsprojekt TOD2, der skal skabe rammerne for fremtidens bæredygtige byer. Foto: Niras.

Niras skal deltage i et internationalt projekt, der skal udvikle metoder til, at byplanlægning og byggeri kan støtte kollektiv transport og skabe bedre byrum. Det skriver den danske rådgivervirksomhed i en pressemeddelelse.

Forskere i CO2- og partikelforurening fra Nanjing Universitet indgår i et samarbejde med kolleger fra Sverige og Beijing for at måle, hvordan byplanlægning og arkitektur påvirker trafikanters adfærd.

– Ved at kombinere forskernes viden om både mængden af udledt forurening og partiklernes bevægelser, kan vi skabe forskningsbaseret viden for bæredygtig byplanlægning. Forskningsprojektet indeholder den sociale faktor, som er yderst vigtig. Det handler om trafikanternes trivsel og villighed til at rejse kollektivt, foretage skift og opholde sig i byrummet. Vi ser projektet som vejen til at skabe bæredygtige mobilitetsknudepunkter og byer, både i stor og lille skala, udtaler Sofie Kirt Strandbygaard, der er seniorkonsulent i bæredygtig mobilitet i Niras.

Sammen med sine kolleger skal hun deltage i det internationale forsknings- og innovationsprojekt TOD2, sammen med forskere fra Nanjing University og Tongji University fra Shanghai, samt fra Stockholm University og KTH Royal Institute of Technology i Sverige. Desuden deltager den danske startup UrbanDigital i projektet.

TOD står for “transitorienteret byudvikling”. TOD2-projektet resulterer i en opdateret version af disse principper for byudvikling centreret omkring mobilitetsknudepunkter. TOD2 fokuserer således på byrum, transport og mobilitet, og udledningerne herfra.

Forskning i klimaneutrale mobilitetsknudepunkter

Ifølge Niras  bruger mange mennesker i storbyer verden over et forældet trafiksystem og en forældet byplanlægning fra midten af det 20. århundrede, som er baseret på privatbilisme. TOD2-projektet har derfor fokus på, hvordan man via ændringer i byudviklingen og den eksisterende byplanlægning, kan gøre nemmere at træffe det rigtige transportvalg.

– På baggrund af forskergruppernes resultater, håber vi på at kunne igangsætte strategiske ændringer af byrum, så de bliver mere bæredygtige på alle parametre, over tid. Der er et internationalt behov for at reducere brug af biler, specielt i de store byer. De kollektive mobilitetsknudepunkter skal medvirke til denne udvikling, og knudepunkterne skal gøres til omdrejningspunkter for bæredygtige byer, forklarer Gunvor Riber Uggerhøj, der er seniorkonsulent i bæredygtig mobilitet i Niras.

Universiteterne vil udføre state-of-the-art forskning i, hvordan urbane mobilitetsknudepunkter kan blive klimaneutrale. Niras skal sammen med UrbanDigital lave strategier for, hvordan forskningsresultaterne kan blive omsat i praksis, så man kan forny planlægningen af både byer og transport verden over.

Fakta om TOD2-projektet

TOD2-projektet udføres med støtte fra JPI Urban Europe, og NIRAS’ andel finansieres af Innovationsfonden og Niras Alectia Fonden.

Projektet udføres i et samarbejde mellem Niras, UrbanDigital, KTH Royal Institute of Technology Stockholm, Stockholm University, Nanjing University og Tongji University. KTH Stockholm og Nanjing University leder projektet. Projektet har et samlet budget på 1,3 millioner euro (9,7 millioner kroner), og løber fra 1. maj 2023 og tre år frem.

Kilde: Niras.